CMWP WESPRZE APELACJĘ PROKURATURY W SPRAWIE ZABÓJSTWA JAROSŁAWA ZIĘTARY

Deklarację poparcia krakowskiej Prokuratury Regionalnej w apelacji zapowiedziała szefowa CMWP SDP Jolanta Hajdasz.

Czytaj też: REM o reporterach Polsatu: Dziennikarskie prowokacje dozwolone, jeśli są w interesie publicznym

Sąd Okręgowy w Poznaniu nieprawomocnie uniewinnił byłego senatora 24 lutego br. Zdaniem CMWP sąd „dokonał wybiórczej i jednostronnej oceny dowodów, z naruszeniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego, a także zawarł w uzasadnieniu wyroku wewnętrzne sprzeczności, co prowadzi do sprzeczności ustaleń sądu z całokształtem zebranego w sprawie materiału”. W maju Prokuratura Regionalna w Krakowie zaskarżyła w całości wyrok uniewinniający Aleksandra Gawronika. Zarzuciła sądowi „bezpodstawne uznanie za bezwartościowe zeznań wszystkich kluczowych świadków, podważenie opinii biegłych sądowych oraz istotne naruszenie zasad postępowania karnego”.

Centrum zapowiada, że jeszcze w grudniu prześle szczegółową opinię amicus curiae w tej sprawie do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Jarosław Ziętara, dziennikarz śledczy „Gazety Poznańskiej” zaginął 1 września 1992 roku. Rano wyszedł do pracy, ale do redakcji nigdy nie dotarł. W 1999 roku został uznany za zmarłego. Jego ciała do dziś nie odnaleziono.

Czytaj też: Kinga Jasionowska zwolniona z TVP Katowice. Komisja antymobbingowa zakończyła przesłuchania

(PAR, 9.12.2022)
Źródło: PRESS.PL

(https://www.press.pl)