BOGUSŁAW KIERC UHONOROWANY PRZEZ KLUB KRYTYKI TEATRALNEJ

Z okazji jubileuszu artysta wyróżniony został przez Klub Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, polską sekcję AICT Certyfikatem im. Edwarda Csató w uznaniu jego osiągnięć aktorskich.

Certyfikat wręczył artyście 21 stycznia podczas benefisu we Wrocławskim Teatrze Współczesnym prezes Klubu Krytyki Tomasz Miłkowski, który wygłosił także laudację na cześć jubilata. Artyście składamy najszczersze gratulacje z nadzieją na kolejne wspaniałe dokonania.

Źródło: Portal ZG SDRP

(dziennikarzerp.org.pl)