84 ROCZNICA PIERWSZEJ MASOWEJ WYWÓZKI POLAKÓW NA SYBIR

Do kościoła przybyła liczna grupa pokolenia Zesłańców Sybiru, mieszkańcy Wrocławia oraz zaproszeni Goście m.in: metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny; wicewojewoda dolnośląski Piotr Sebastian Kozdrowicki; przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Paweł Aszkiełowicz; przedstawicielka Prezydenta Miasta Wrocław Dorota Ciastek; dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu Kamil Dworczak; Dolnośląski Kurator Oświaty Ewa Skrzywanek; dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” Andrzej Jerie, przedstawiciele władz samorządowych i delegacje powiatu wrocławskiego.

Grupa oficerów WP, w tym m.in.: dowódca Garnizonu Wrocław, dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, prezes ZG Związku Weteranów i Rezerwistów WP RP we Wrocławiu oraz przedstawiciel komendanta Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Wojskowego Centrum Rekrutacji, a także komendant Wojewódzki Policji i komendant Miejski Policji we Wrocławiu.

Przedstawiciele: Związku Sybiraków na czele z prezesem Ryszardem Janosz; Stowarzyszenia Pamięci Ofiar Sybiru z prezesem Antoniną Kużaj; Stowarzyszenia Dolnośląskich Rodzin Katyńskich; przedstawiciele Szkoły Podstawowej Nr 71 im. Zesłańców Sybiru i Szkoły Podstawowej Nr 73 im. Generała Władysława Andersa; Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu.

Zgromadzonych z życzliwością powitał proboszcz parafii pw. św. Bonifacego ks. dr Jerzy Żytowiecki. Modlitwę poprowadził arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski.

Po mszy, wojskowa asysta honorowa, poczty sztandarowe i uczestnicy wydarzenia przemaszerowali na znajdujący się w pobliżu Skwer Sybiraków przy pl. Strzeleckim, gdzie przed pomnikiem Zesłańcom Sybiru oddano hołd Sybirakom.

Odegrano i zaśpiewano hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, po nim były wystąpienia okolicznościowe: prezesa Koła Związku Sybiraków Fabryczna pana Antoniego Tunkiewicza, który również odczytał list od szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych pana Jana Józefa Kasprzyka skierowany do prezesa Zarządu Oddziału Wrocław Związku Sybiraków pana Ryszarda Janosza; wicewojewody Województwa Dolnośląskiego pana Piotra Sebastiana Kozdrowickiego; Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pani Ewy Skrzywanek; dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej pana Kamila Dworczaka oraz dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” pana Andrzeja Jerie.

Po wystąpieniach, wicewojewoda pan Piotr Sebastian Kozdrowicki dokonał aktu    dekoracji odznaczeniami przyznanymi za wybitne zasługi w działalności społeczno-kombatanckiej oraz za popularyzowanie wiedzy o martyrologii Polaków na Wschodzie.

Odznaczeni zostali: Srebrnym Krzyżem Zasługi pani Antonina Kużaj, a Medalem Pamiątkowym „95-lecia Powstania Związku Sybiraków”: arcybiskup Józef Kupny, pani Ewa Nadzieja, płk Marek Brzezicha, gen. Piotr Płonka, pan Tytus Czartoryski i pan Paweł Aszkiełowicz. Natomiast odznaką Honorowego Sybiraka został udekorowany dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu Kamil Dworczak.

Kapelan wrocławskich Sybiraków ks. prof. dr hab. Franciszek Głód poprowadził modlitwę ekumeniczną, a po modlitwie podpułkownik Tomasz Słotwiński poprowadził Apel Pamięci, zakończony salwą honorową dla uczczenia 84. rocznicy pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir.

Po salwie i sygnale „Hasło Wojska Polskiego”, werblista grał „Tremolo”, a przy pomniku Zesłańcom Sybiru, delegacje składały wiązanki kwiatów i zapalano znicze pamięci.

Uroczystość zakończyły, zagrany przez trębacza sygnał „Cisza” i utwór okolicznościowy „Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego” zagrany przez orkiestrę oraz Hymn Sybiraków odtworzony audio i śpiewany przez uczestników wydarzenia.

Tekst i foto: Andrzej Powidzki