Archiwum kategorii: Zaproszenia

Tadeusz Myślik gościem naszego zebrania sprawozdawczego

Tadeusz Myślik, sekretarz generalny SD RP będzie gościem zebrania sprawozdawczego oddziału dolnośląskiego Stowarzyszenia w połowie kadencji – w najbliższy piątek, 17 września 2010. Wcześniej Tadeusz Myślik odwiedzi liceum w Oławie, w którym zdawał maturę.

Urodziłem się 14 września 1928 roku w Śniatynie  na Pokuciu. Ojciec mój Adolf Myślik w listopadzie 1942 roku został aresztowany przez Gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym na Majdanku k/Lublina. Zginął tam  po niespełna trzech miesiącach. W czerwcu 1944 roku,już po ponownym zajęciu mego rodzinnego miasta przez Armię Czerwoną, mając niespełna lat 16, wstąpiłem na ochotnika do armii Berlinga. Ukończyłem podoficerski kurs broni pancernej i jako kapral służyłem w 27 pułku Artylerii Pancernej, wchodzącym w skład I Polskiego Korpusu Pancernego. Ponieważ nie miałem 17 lat, odznaczony zostałem Odznaką Syna Pułku. W lutym 1945 roku byłem kontuzjowany i spędziłem 2 miesiące w radzieckim szpitalu wojskowym.
Po kapitulacji Niemiec poprosiłem o zwolnienie z wojska. Zbiegło sie to z przesiedleniem mojej matki, Julii Myślikowej z terenów utraconych na Wschodzie na Ziemie Odzyskane na Zachodzie. Osiedliśmy w Starym Górniku pod Oławą gdzie matka zostałą kierowniczką jednoklasowej szkoły podstawowej a ja przez dwa lata dojeżdżałem na rowerze do liceum w Oławie. W liceum tym, w roku 1947, zdałem maturę, pierwszą polską maturę w tym mieście. W czasie tych dwu lat (1945-47) zorganizowałem w Oławie i w powiecie oławskim chłopięcą organizację Związku Harcerstwa Polskiego. Własnym przemysłem zdobywaliśmy pieniądze na akcje obozową, m.in wystawiliśmy "Betlejem Polskie" Lucjana Rydla. Zapoczątkowałem też w liceum zbiór numizmatyczny.
Po maturze wyjechałem z Oławy na studia do Krakowa. Ukończyłem je – po powżnych perypetiach politycznych – uzyskując w ówczesnej Akademii Ekonomicznej dyplom magisterski. Byłem nawet przez jeden rok akademicki, asystentem wolontariuszem w Katedrze Ekonomii Politycznej u prof dra Jerzego Fiericha. Wtedy też związałem się z ruchem katolicko-społecznym, który, zwłaszcza po pażdzierniku 1956, próbował łagodzić rygory monopartyjnego ustroju totalitarnego. Z ramienia tego rychu byłem czterokrotnie radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie a nastepępnie trzykrotnie posłem na Sejm PRL V i VI kadencji jako członek koła poselskiego Znak i IX Kadencji jako członek koła poselskiego Polskiego Związku Katolicko-Społecznego.
Pierwsze korespondencje publikowałem już w wojskowej gazecie "Pancerni" w roku 1944. Etatową pracę dziennikarską rozpocząłęm w roku 1952 w krakowskim oddziale "Słowa Powszechnego". Następnie, od roku 1957 do 1975 byłem jednym z redaktorów "Tygodnika Poszechnego". W roku 1975 przeniosłem się do Warszawy,  gdzie zostałem  komentatorem Polskiego Radia . W roku 1983 założyłem tygodnik" Odrodzenie", który, z krótką przerwą, redagowałem do r. 1989. W roku 1990 zostałem mianowany Konsulem Generalnym RP w Mińsku a po zakończeniu mojej, bardzo trudnej misji na radzieckiej wówczas jeszcze Białorusi, zostałęm radcą Ambasady RP w Bukareszcie. Tam w roku 1993  doczekałem emerytury.
Od roku 1981 jestem członkiem Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, wielokrotnie wybieranym do kierowictwa tej organizacji. Przed trzema laty zostałem wybrany na sekretarza generalnego SDRP. Mam wiele odznaczeń pańśtwowych  i samorządowych: m.in. Krzyż Komandorski Orderu  Polonia Restituta, którym odznaczył mnie prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
Niektóre publikacje:
"Propozycje dla emigracji" TP 1961, "Europa ojczyzn czy Ojczyzna Europa" TP 1966, "Między sceptycyzmem a cwaniactwem" TP 1967, "Patriotyzm na codzień" TP 1968, "Burzy się łatwo, buduje trudniej" Wiadomomości Kulturalne" 1995," Polityka wobec Rosji. Drogi normalizacji."Dziś 2001, "Nasz obowiązek pamięci" Myśl Polska 2007, "Za co właściwie umierali nasi ojcowie?" Myśl Polska 2007, >>"Gorsi" Polacy<< Przegląd 2008
Tadeusz Myślik
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Tadeusz Myślik
Data i miejsce urodzenia 14 września 1928, Śniatyn
Poseł IX kadencji Sejmu PRL
Okres urzędowania od 13 października 1985 do 3 czerwca 1989
Przynależność polityczna Polski Związek Katolicko-Społeczny
polski dziennikarz i polityk, poseł na Sejm PRL V, VI i IX kadencji.
 
Życiorys
W latach 1944–1945 służył w Ludowym Wojsku Polskim. W latach 1952–1956 pracował w "Słowie Powszechnym". Od 1957 do 1975 zatrudniony jako redaktor w "Tygodniku Powszechnym". W tymże okresie był działaczem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie i Krakowie. W 1956 ukończył zaocznie studia z dziedziny ekonomii w Krakowie. W 1969 uzyskał mandat posła na Sejm PRL V kadencji w okręgu Kraków z ramienia stowarzyszenia Znak. Zasiadał w Komisji Handlu Zagranicznego oraz w Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego. W 1972 uzyskał reelekcję z tego samego okręgu i z poparciem tej samej organizacji. Zasiadał w Komisji Kultury i Sztuki oraz w Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego. Od 1975 do 1983 pracował jako komentator Polskiego Radia. W 1983 został zastępcą redaktora naczelnego tygodnika "Odrodzenie". Był jednocześnie rzecznikiem prasowym Rady Krakowej PRON. Od 1981 należał do Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Towarzystwa "Polska-Turcja".W latach 1978–1984 zasiadał w Radzie Narodowej miasta stołecznego Warszawy, będąc zarazem wiceprzewodniczącym Dzielnicowej Rady Narodowej na Woli. W 1985 uzyskał mandat posła do Sejmu IX kadencji z okręgu Warszawa Wola z ramienia PZKS. Zasiadał w Komisji Kultury, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianach w organizacji naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad narodowych oraz w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz projektów ustaw dotyczących związków zawodowych.
W III RP związany z dyplomacją – w latach 1990–1991 był konsulem generalnym w Mińsku, następnie zaś radcą ambasady w Bukareszcie. Od 27 kwietnia 2007 jest sekretarzem generalnym Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. 2 lipca 2009 został powołany przez ministra skarbu na członka rady programowej Polskiej Agencji Prasowej.

 

 

Zaproszenie na walne zgromadzenie

Wypełniając postanowienia Statutu, zapraszamy wszystkich dziennikarzy naszego Stowarzyszenia na zebranie sprawozdawcze w połowie kadencji – od czasu gdy rozpoczął działalność nowy Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk. Zebranie odbędzie się w piątek, 17 września 2010 roku, o godzinie 16.30, w sali restauracji „Wall Street”, przy ulicy Podwale 62.

Koleżanki i koledzy – oczywiście najlepiej będzie gdy na zebraniu obecni będą wszyscy. Do miłego spotkania. Za Zarząd SDRP Dolny Śląsk, przewodniczący Jan Cezary Kędzierski

„Kajakiem z Wrocławia do Głogowa”

Miłośnicy Odry serdecznie zapraszają na konferencję prasową poświęconą promocji nowego przewodnika turystycznego autorstwa Bohdana KRAKOWSKIEGO pt. „Na kajaku Odrą z Wrocławia do Głogowa”. Konferencja odbędzie się w czwartek (13 maja) o godz. 13 do hotelu WODNIK  (Wrocław, ul. Na Grobli 28)

Wyświetl większą mapę

Każdy uczestnik konferencji otrzyma ostatnio wydane przewodniki kajakowe, a po wspólnej kawie, będzie mógł popływać kajakiem, łodzią wiosłową lub motorówką.

Z turystycznym pozdrowieniem w imieniu organizatorów

Bohdan KRAKOWSKI

autor przewodnika i prezes honorowy Klubu KAPOK

Konkurs dziennikarski „Writing for CEE”

Już po raz siódmy APA – Austria Presse Agentur (Austriacka Agencja Prasowa) we współpracy z Bankiem Austria, należącym do Grupy UniCredit, ogłasza konkurs dziennikarski "Writing for CEE". Konkurs, w którym do wygrania jest nagroda pieniężna w wysokości 5 000 euro, ma na celu promowanie debaty dziennikarskiej poświęconej problematyce Europy i integracji europejskiej.
Nagroda przyznawana jest za prace o tematyce europejskiej, poruszające w sposób nieszablonowy i wielowymiarowy takie kwestie jak życie codzienne w krajach europejskich, zagadnienia związane z europejską sztuką, kulturą i stylem życia, oraz zawierające propozycje metod i sposobów przekraczania granic i pokonywania przesądów.
Organizatorzy konkursu szczególną uwagę przywiązują do faktu, że nagroda "Writing for CEE" nie ogranicza się do krajów UE, lecz obejmuje problematykę całej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Prace dziennikarskie opublikowane w okresie od 1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2010 roku należy nadsyłać w terminie do 31 lipca 2010 roku włącznie. Do udziału w konkursie dopuszczone są również transkrypcje materiałów radiowych, telewizyjnych i publikacje internetowe. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony przy okazji uroczystej ceremonii wręczania nagród, która odbędzie się pod koniec 2010 roku w Wiedniu.
Laureatem ubiegłorocznej edycji konkursu "Writing for CEE" 2009 został zastępca redaktora naczelnego wiedeńskiego tygodnika "Falter", Florian Klenk. Ten 36-letni dziennikarz śledczy został nagrodzony za raport, który ukazał się w "Berliner Zeitung" i "Falter". Artykuł zatytułowany "Za ogrodzeniem" ("Behind the Fence") porusza kwestię warunków życia w obozie dla uchodźców na Ukrainie znajdującym się na pograniczu trzech państw – Słowacji, Węgier i Ukrainy. Gościem honorowym ceremonii rozdania nagród był pochodzący z byłych Niemiec Wschodnich, wybitny działacz na rzecz praw człowieka – Bärbel Bohley.
W skład międzynarodowego jury wchodzą następujące osoby: specjalista w dziedzinie nauk komunikacji Milan Smid (Czechy), słowacki publicysta Michael Berko, konsultant ds. komunikacji Ildiko Füredi-Kolarik, dramatopisarz Jože Hudeček (Słowenia), dziennikarz Igor Janke (Polska), były doradca prezydencki Jiří Pehe (Czechy), dziennikarka radiowa Julia Varadi (Węgry), pisarka Janina Dragostinova (Bułgaria), rzeczniczka prasowa Banku Austria – UniCredit Group na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Silvana Lins, oraz redaktor naczelny Redakcji Zagranicznej Austriackiej Agencji Prasowej APA Ambros Kindel.
Na liście laureatów nagrody z lat ubiegłych znaleźli się m.in.: czeski dziennikarz Lubos Palata (2004), bułgarska pisarka Diana Ivanova (2005), bośniacki dziennikarz Sefik Dautbegovic (2006), austriacki pisarz Martin Leidenfrost (2007), dziennikarka radiowa Anna Koktsidou, urodzona w Grecji i wychowana w Niemczech (2008), oraz Florian Klenk (2009).
Prace zgłaszane do nagrody należy przesyłać w języku oryginalnym wraz z przekładem na język angielski. Do pracy należy dołączyć CV autora. Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie http://www.apa.at/cee-award.
Wiedeń, 29.04.2010
Dodatkowych informacji udzielają:
Petra Haller
Vice Head of Marketing & Communication
APA – Austria Presse Agentur
tel. +43 (0)1/36060-5710
Silvana Lins
International Media Relations
Bank Austria
tel. +43 (0)5 05 05 – 56036

Prasowcy zapraszają na spotkanie

Dwadzieścia lat temu rozpoczęto likwidację Wrocławskiego Wydawnictwa Prasowego. Dziś wspominamy naszą firmę, nasze Koleżanki i Kolegów i sprawy wówczas ważne. Temu także służą nasze przyjacielskie spotkania. Dzięki życzliwości naszego sponsora – firmy Michael Huber Polska, możemy wspólnie z Zarządem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk zaprosić na kolejne spotkanie – powiedział nam Zbigniew Kawalec.

W piątek 22 stycznia 2010 roku o godz. 16.00

w restauracji „Galicja” we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 66 (parter)

W pierwszej części spotkania nastąpi promocja książki „Zawód na minie” red. Romualda Gomerskiego, byłego wieloletniego redaktora naczelnego „Słowa Polskiego”.

Będzie można także kupić (wcześniej wydaną) książkę autorstwa red. Juliana Bartosza – „Ostatnie zapiski zgryźliwego dogmatyka” oraz zbiór aforyzmów red. Brunona Brożyniaka – „Podszczypki”.

Do zobaczenia!

Z noworocznymi życzeniami w imieniu organizatorów

Zbigniew Kawalec

* * *

Prosimy o potwierdzenie udziału: w biurze SDRP Dolny Śląsk – Wrocław, Podwale 62a, tel. 71 341-87-60, e-mail: sdrp.wroc@interia.pl; lub: Zbigniew Kawalec – tel. 71 325-18-69, e-mail: zbigniew1939@wp.pl; Regina Podrez – tel. 71 339-82-25.

Proszę zabrać też 20 złotych składki na skromny catering.

Polski „Transatlantyk“ nad Menem

W połowie października (w dniach od 14 do 18), miłośnicy literatury spotkali się we Frankfurcie nad Menem na Międzynarodowych Targach Książki. Honorowym gościem Targów były Chiny. Organizatorzy nie ograniczyli się do Chińskiej Republiki Ludowej, mimo nacisków komunistycznego państwa zaprosili żyjących na emigracji przeciwników reżimu, zorganizowali liczne spotkania dyskusyjne w ramach m.in. „Chines Writers Point” ( Platforma Niezależnych Chińskich Pisarzy, Poetów i Wydawców”).

Zadbano o szczególne środki bezpieczeństwa. Nim więc zwiedzający zaczął się rozkoszować tym, co mu oferowało na stoiskach i 2500 prezentacjach towarzyszących 7.314 wystawców ze 100 krajów, musiał przejść kontrolę podobną do tej przed wejściem do samolotu. Również i na terenach targowych co chwila spotkać można było uzbrojone patrole policji.

Zainteresowanie piszącego te słowa budziła z oczywistych względów hala targowa numer 5.0.B, jako że tam mieściła się prezentacja polska. Polskie książki pod wspólnym tytułem „Book from Poland” prezentowało tu ok. 50 wydawców. 30 specjalistycznych wydawnictw przedstawiało swój dorobek w innych miejscach. Reprezentujące organizatora ekspozycji, krakowsko-warszawski „ Instytut Książki”, panie Agnieszka Rasińska-Bóbr i Ewa Wojciechowska uzupełniły statystyczne dane informacją, iż obejrzeć można ok. 1000 tytułów ( w tym interesujące „ audiobooki” wydane przez „Media Rodzinne”, czy „Encyklopedię nowej generacji” PWN), zaś głównym punktem ciężkości prezentacji jest zachęcenie obcych wydawców do zainteresowania literaturą polską. Temu celowi służy m.in. program ”Transatlantyk” gwarantujący obcym wydawcom pokrycie kosztów tłumaczenia z języka polskiego i przejęcie kosztów licencji .

Za rok honorowym gościem Targów będzie Argentyna.

Wojciech W. Zaborowski

 

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska

Już po raz trzynasty zostanie przyznana Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: prasa, radio, telewizja i wynosi 5 000 euro. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2010 roku.

Do tego czasu polscy i niemieccy dziennikarze, a także rozgłośnie i wydawnictwa z Polski i Niemiec mogą zgłosić prace, które zostały opublikowane między 1 stycznia a 31 grudnia 2009 roku. Wyróżnione zostaną te prace, które przyczyniają się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, przedstawiają życie codzienne mieszkańców w sąsiednim kraju a przez to pomagają lepiej poznać i zrozumieć politykę, gospodarkę, naukę i kulturę kraju sąsiada.

Jury złożone z niezależnych ekspertów i przedstawicieli instytucji współorganizujących konkurs wybierze najlepsze spośród nadesłanych prac. Ogłoszenie nazwisk laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas III Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Dreźnie w dniach 7- 9 czerwca 2010 roku.

Fundatorami Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej są: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Roberta Boscha oraz sześć regionów przygranicznych (kraje związkowe: Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia oraz trzy województwa: dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie). Gospodarzem uroczystości wręczenia nagrody oraz Polsko-Niemieckich Dni Mediów 2010 będzie Wolne Państwo Saksonia.

Szczegółowe informacje i warunki uczestnictwa w konkursie są dostępne na stronach:

www.dnimediow.org oraz: www.polsko-niemiecka-nagroda-dziennikarska.pl

Kontakt:

Barbara Owsiak, Pełnomocnik ds. Polsko-Niemieckich Dni Mediów

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa

tel.: +48 (022) 338 67 97, faks: +48 (022) 338 62 01, tel. kom.: +48 601 28 00 09

e-mail: barbara.owsiak@fwpn.org.pl

 

 

XV Mistrzostwa Dziennikarzy w Wędkowaniu

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Dolny Śląsk jest organizatorem XV Międzynarodowych  Mistrzostw  Dziennikarzy w Wędkowaniu. Zawody odbędą się 23 maja 2009 r. na łowisku „Ostoja” koło Milicza.   Patronat medialny nad mistrzostwami objęła redakcja „Wędkarza Polskiego” oraz „Słowo Sportowe”.

Przewidujemy udział w zawodach 50-osobowej grupy dziennikarzy krajowych i zagranicznych. Najlepsi uczestnicy zawodów zostaną wyróżnieni pucharami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi z udziałem przedstawicieli mediów i firm sponsorujących. Zapraszamy do udziału w zawodach. Zapisy przyjmuje biuro zarządu SD RP DŚl. tel: 071/341-87-60,  email: sdrp.wroc@interia.pl

 

Zbyszek Kawalec zaprasza do Pragi

Zeszłego roku byliśmy na północnym-wschodzie u Charlotty, w tym roku spotkamy się na południowym-zachodzie, na granicy polsko-czeskiej, w Kudowie Zdroju. Odwiedziliśmy Wilno, teraz zwiedzimy Pragę – napisał do nas Zbigniew Kawalec. Spotkanie „prasowców” odbędzie się w dniach 14-16 maja br. w Ośrodku Szkoleniowio-Wypoczynkowym Dziennikarzy – PU „Nest-Lubicz”, Kudowa Zdrój, ul. Jakubowicka 16.

Program:

14 maja 2009 Przyjazdy do ośrodka – kolacja
15 maja 2009 Wycieczka do Pragi (wyjazd rano, powrót – po południu)
Godz. 20.00 tradycyjne spotkanie towarzyskie
16 maja 2009Śniadanie, odpoczynek i rozjazdy
 
Koszty:
– cena osobodnia – 85 zł (nocleg + wyżywienie)
– wycieczka do Pragi – 50 zł
 
Oczekuję w terminie do 20 kwietnia 2009 zgłoszenia udziału (ile osób) i wpłaty na konto:
Zbigniew Kawalec, ul Karpińskiego 41, 51-144 Wrocław
nr 89 1440 1156 0000 0000 0710 3565

Proszę również w tym terminie o informację o sposobie dotarcia do Kudowy lub Wrocławia (kiedy, dokładna godzina i rodzaj środka transportu).

Z najpiękniejszymi  życzeniami  świątecznymi  i do zobaczenia Kontakt ze mną tel. 071 325 18 69 lub e-mail: pjoanna12@wp.pl

Zbyszek Kawalec

 

Pierwszy jubileusz EKOświata

EKOŚwiat jest jedynym na polskim rynku wydawniczym pismem o ekologii we wszystkich dziedzinach życia. Przeznaczony jest dla najbardziej popularnego odbiorcy. Pełni rolę pierwszego nauczyciela ekologii dla ludzi, którzy pragną żyć w nieskażonym środowisku, chcą wiedzieć jak bronić się przed skutkami skażeń, a równocześnie sami pragną ochronić otaczający nas świat – w domu, w pracy, na wycieczce. Podstawowym celem pisma jest wszechstronna edukacja ekologiczna.
 
W 2005 roku miesięcznik (ukazujący się wcześniej pod tytułem Raj), nadzwyczaj życzliwie przyjmowany przez czytelników, obchodzi swój mały jubileusz – tuzin lat obecności na rynku wydawniczym. Z tej okazji zespół otrzymał od naszego stowarzyszenia list gratulacyjny. Jubileusz zbiegł się równocześnie z uhonorowaniem redaktor naczelnej pisma Barbary Templin – od lat aktywnej działaczki SDRP – Złotym Krzyżem Zasługi.