REM. DZIENNIKARKA „GAZETY WYBORCZEJ” Z KALISZA NIE NARUSZYŁA ZASAD ETYKI

REM zwraca uwagę, że tekst w „Gazecie Wyborczej”, mimo braku stanowiska jednej ze stron, powstał w oparciu m.in. o wypowiedzi rzeczniczki muzeum i rzeczniczki organu nadzorującego (screen: Gazeta.pl)

Dziennikarka „Gazety Wyborczej” w Kaliszu nie naruszyła zasad Karty Etycznej Mediów – twierdzi Rada Etyki Mediów po rozpatrzeniu skargi dotyczącej tekstu o mobbingu w Muzeum Ziemi Kaliskiej.

Skargę do REM wysłał czytelnik gazety i pracownik muzeum, Zbigniew Kańczukowski. Twierdzi, że Agnieszka Walczak, dziennikarka lokalnego oddziału „GW”, w tekście „Strach w muzeum w Kaliszu. Pracownicy mówią o psychicznym terrorze”, opisującym konflikt na linii dyrektorka-wicedyrektorka muzeum, stanęła po jednej stronie konfliktu, czym uchybiła dziennikarskiej zasadzie obiektywizmu.

Czytaj też: Duklanowski z Radia Szczecin nie naruszył przepisów? Tak twierdzi prezes UODO

Czytaj dalej

BISKUPI APELUJĄ DO DZIENNIKARZY O RZETELNOŚĆ W KONTEKŚCIE JESIENNYCH WYBORÓW

Biskupi przyznają, że posługa uczciwego dialogu jest też dziś pilnym zadaniem wszystkich, którzy ze względu na wykonywany zawód czy społeczne funkcje cieszą się publicznym autorytetem i zaufaniem

Biskupi z Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zwrócili się do mediów i dziennikarzy z apelem o „odważne wychodzenie poza pokusę budowania uproszczonego, jednostronnego, zideologizowanego, a czasem zgoła upartyjnionego obrazu życia społecznego”.

„Apelujemy dziś zwłaszcza do tych, którzy odpowiadają za kształt polskich mediów, by pracujący w nich dziennikarze mieli warunki do rzetelnego informowania społeczeństwa i budowania kultury dialogu” – napisali biskupi, przyznając, że posługa uczciwego dialogu w głęboko podzielonym społeczeństwie jest też dziś pilnym zadaniem wszystkich, którzy ze względu na wykonywany zawód czy społeczne funkcje cieszą się publicznym autorytetem i zaufaniem.

Czytaj też: Duklanowski z Radia Szczecin nie naruszył przepisów? Tak twierdzi prezes UODO

Czytaj dalej