Prawa i obowiązki dziennikarza: z perspektywy NGO

Organizacje pozarządowe mogą występować w roli prasy (w roli wydawcy), choćby tylko publikując w internecie. Mogą też występować w innej roli – być obiektem zainteresowania dziennikarzy” – zauważa Jarosław Geser, w artykule „Z perspektywy NGO. Prawa i obowiązki dziennikarza” opublikowanego na portalu ngo.pl.

  • Czy strona internetowa NGO to „prasa”?
  • Definicja dziennikarza
  • Obowiązki dziennikarza
  • Szczególna staranność i rzetelność dziennikarza
  • Przychodzi dziennikarz do NGO, czyli prawa dziennikarzy
  • Odpowiedzialność dziennikarzy i innych osób
  • Co to jest sprostowanie
  • Kiedy można, a kiedy trzeba odmówić publikacji sprostowania
  • Jak odmówić publikacji sprostowania