Stowarzyszenie Dziennikarzy RP protestuje przeciw medialnej nagonce

Natomiast dziennikarz Radia Szczecin z uporem wyszukuje kolejnych anonimowych oskarżycieli. Relacje dziennikarzy zaangażowanych w tę sprawę pokazują jednostronność przekazu, brak rzetelności, naruszają zasady obiektywizmu, wolności i odpowiedzialności za słowo, szacunku i tolerancji, a także domniemania niewinności, które przysługuje każdemu obywatelowi naszego państwa.

Nie występujemy w obronie Tomasza Grodzkiego. Uważamy jednak, że rozpowszechnianie informacji bez twardych dowodów jest w przypadku dziennikarzy TVP, Radia Szczecin i TV Republika naruszeniem podstawowych zasad Karty Etycznej Mediów.

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP protestuje przeciwko medialnej nagonce. Negatywnie oceniamy profesjonalizm oraz nieetyczne zachowania dziennikarzy, którzy uczestniczą w dyskredytacji Marszałka Senatu RP.

Prezydium ZG
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Źródło: Portal Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

(http://dziennikarzerp.org.pl/stowarzyszenie-dziennikarzy-rp-protestuje-przeciw-medialnej-nagonce/ )