POMOC OFIAROM TRZĘSIENIA ZIEMI

The day after the disaster, the IFJ President and General Secretary offered their support to our Turkish and Syrian unions. Our unions in both countries, namely DİSK Basın-İş Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti Dernegi (GCD), TURKIYE GAZETCILER CEMIYETI – TGC, TURKIYE GAZETECILER SENDIKASI (TGS) JOURNALISTS’ UNION OF TURKEY,  SYRIAN JOURNALISTS ASSOCIATION,  SYRIAN JOURNALISTS UNION  have reported many of their members who are experiencing real hardship and whose livelihood has been badly impacted by the disaster.

The IFJ is calling on its member unions to stand with their Turkish and Syrian colleagues in their hour of need, by considering making a donation, which will go to provide relief to those who lost their homes or have been injured or have loved ones affected in some way.

Please send your donations to the IFJ’s International Safety Fund with a communication „IFJ Turkey/Syria Appeal’.
As usual, the IFJ’s Secretariat will endeavour to work with its affiliates in Turkey and Syria to ensure your donations be put to good use and help as many colleagues and their families as possible in the two countries.
In solidarity

IFJ Secretariat

Tysiące ludzi zginęło, a wiele innych zostało rannych w wyniku niszczycielskiego trzęsienia ziemi, które 6 lutego nawiedziło południowo-wschodnią Turcję w pobliżu granicy z Syrią.

Oddziały IFJ w obu krajach: DİSK Basın-İş Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti Dernegi (GCD), Turkiye Gazetciler Cemiyeti (TGC), Turkiye Gazeteciler Sendikasi (TGS), Syrian Journalists Association i Syrian Journalists Union powiedziały IFJ, że wielu ich członków doświadczają prawdziwych trudności, a ich źródła utrzymania zostały poważnie nadszarpnięte przez katastrofę.

Dzień po katastrofie zaoferowaliśmy wsparcie IFJ naszym tureckim i syryjskim związkom. Kilka dni zajęło im oszacowanie sytuacji i potrzeb kolegów w terenie. Teraz możemy wystosować apel o solidarność i dać im wsparcie, którego potrzebują – powiedział prezes IFJ Dominique Pradalie.

IFJ wzywa swoje związki członkowskie, aby stanęły razem ze swoimi tureckimi i syryjskimi kolegami w potrzebie, rozważając przekazanie darowizny, która zostanie przeznaczona na pomoc tym, którzy stracili domy, zostali ranni lub których bliscy zostali dotknięci.

Darowizny można przesyłać doMiędzynarodowego Funduszu Bezpieczeństwa IFJ z następującą wiadomością „IFJ Turcja/Syria Apel”.

Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z IFJ pod numerem
+32 2 235 22 16

Źródło: Portal Zarządu Głównego SDRP

(dziennikarzerp.org.pl)