„OSP”: WOLNE (?) MEDIA

• „Napoleon Bonaparte w Chojnowie” – Ciekawa jest historia Chojnowa, miasto przeżywało czasy górne i chmurne. Ale mieszkańcy szczególnie szczycą się jednym wydarzeniem: wizytą francuskiego cesarza – Napoleona Bonapartego. Było to dokładnie 6 czerwca 1813 roku. W 2013 roku, w dwusetną rocznicę, w budynku Muzeum Regionalnego w Chojnowie odsłonięto tablicę upamiętniającą ten fakt. Do Chojnowa specjalnie na tę okoliczność przybyła delegacja z francuskiej miejscowości Commentry wraz z merem – Jeanem-Louisem Gaby.

• „Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia” – Uroczystości beatyfikacyjne, które zamknęły proces uznania przez Kościół rzymskokatolicki za błogosławionego prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, są dobrą okazją, by Prymasa Tysiąclecia (jak go nazwał papież Jan Paweł II) przypomnieć generacji starszej, młodzież zaś zainteresować niezwykłą, charyzmatyczną postacią w naszej historii, która mając w swym biskupim herbie hasło „Soli Deo ” (Samemu Bogu), służyła jednocześnie w trudnych czasach komunizmu ojczyźnie i rodakom, broniąc praw człowieka do godnego życia w wolności.

• „Jak Raczyńscy opóźnili budowę Reichstagu o dziesięć lat” – Dziś olbrzymi budynek Reichstagu w Berlinie znajduje się przy placu Republiki, ale kiedyś był to plac Królewski, a w miejscu, gdzie gmach stoi obecnie, mieścił się pałac, który należał do pruskiego dyplomaty, Polaka, hrabiego Atanazego Raczyńskiego. Pochodził on ze znanego ziemiańskiego rodu z Wielkopolski, urodził się 2 maja 1788 roku. Studiował na uczelniach we Frankfurcie nad Menem i w Berlinie. W czasie wojen napoleońskich walczył po stronie Napoleona i był żołnierzem Księstwa Warszawskiego, za zasługi jako żołnierz otrzymał złoty krzyż Virtuti Militari. Po zakończeniu wojen napoleońskich stał się lojalny wobec dworu Hohenzollernów. Król pruski Fryderyk Wilhelm IV bardzo cenił Raczyńskiego i z uznaniem odnosił się do niego jako działacza państwowego. Postanowił więc podarować mu dużą działkę, która znajdowała się na placu w pobliżu Bramy Brandenburskiej. Po zjednoczeniu Niemiec w roku 1870 postanowiono wznieść gmach nowego Reichstagu, dotychczasowy obiekt był za mały. Zdecydowano zbudować go na terenie zajętym przez hr. Raczyńskiego. Polak nie wyraził jednak zgody na sprzedaż działki, staruszek zaparł się. W roku 1774 zmarł nieustępliwy Atanazy Raczyński. Uznano, że jego syn Karol Edward Raczyński będzie bardziej spolegliwy. Nadzieje okazały się płonne; młodszy Raczyński był tak samo nieustępliwy, jak jego ojciec. Dopiero w roku 1881 i za bardzo wysoką cenę zakupiono działkę Raczyńskich. Tak więc opóźnili oni budowę tego jakże ważnego w historii Niemiec budynku o ponad 10 lat.

• „300-letni zegar w Oławie” – Jedną z największych atrakcji Oławy jest 300-letni zegar figuralno-astronomiczny na wieży miejscowego ratusza. Jego budowę ukończono w 1718 roku. Unikatowy na skalę europejską mechanizm uzupełniają cztery ruchome figury: króla Salomona, oławskiej śmierci z kosą, koguta i pozłacana kula Księżyca. Wszystkie elementy były wykuwane ręcznie. Obecne ruchome figury to kopie oryginałów, wykonane w 2002 roku.

• Waldemar Niedźwiecki – jak zwykle – celnie i z pasją ocenia stan naszego sportu. M.in. pisze: „Sousa jest optymistą. Ja nie”.

Jednym słowem – „Słowo” warto przeczytać!

Poprzednie wydania „Słowa Polskiego”