Naklejki pogardy

Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy (FIJ) poinformowała nasze Stowarzyszenie o zamiarze przygotowania raportu prasowego, w którym potępia plany „Gazety Polskiej” na rozpowszechnianie naklejek anty-LGBT do swoich czytelników. Zapytano nas, czy chcemy przesłać komentarz w tej sprawie. W odpowiedzi przesłaliśmy poniższe stanowisko. 

Publikacja naklejek anty-LGBT przez „Gazetę Polską”, finansowaną w znacznej części z pieniędzy podatników, jest złamaniem wszelkich zasad etyki dziennikarskiej i stawia zespół redakcyjny poza nawiasem dziennikarskiej społeczności. Naklejki są wyrazem pogardy dla ludzi, którzy są pomijani ze względu na swe orientacje seksualne. Takie akcje gazety zasługują na potępienie. Naruszane jest prawo obowiązujące w Polsce, wykluczające ludzi o odmiennych poglądach i preferencjach.

SDRP potępia tego rodzaju działalność, sprzeciwia się promowaniu aktów wykluczenia i przemocy wobec innych.

Źródło: Portal Zarządu Głównego SDRP (http://dziennikarzerp.org.pl/naklejki-pogardy/#more-713)