Kursy medialne

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Dolny Śląsk we Wrocławiu i „ Oświata” Spółdzielnia Pracy we Wrocławiu przystąpili do realizacji wyjątkowego przedsięwzięcia: kursów medialnych.

Znaczenie jakości bezpośrednich kontaktów, w rozwoju dużych i małych firm o różnej podmiotowości, w obecnej dobie jest niezaprzeczalne. Dlatego też osią naszego przedsięwzięcia jest przekazanie wiedzy z szeroko rozumianej sfery kultury i prawa, w tym mediów obejmującej m. in. naukę prezentowania obrazu firmy i w jej tle własnej osoby oraz odbioru otoczenia, a także znaczenie właściwego posługiwania się językiem ojczystym.

Wykonaniem zadań przy realizacji tego przedsięwzięcia podjęły się znane postaci polskiego świata kultury, nauki i mediów.

Nasza oferta obejmuje :
1/ kurs – wizerunek medialny
2/ kurs – pracownik medialny
3/ kurs – na kartę mikrofonową „ Twój głos drogą do sukcesu „

1/ WIZERUNEK MEDIALNY w terminie 10.11.-12.11.2017 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla :
*szefów urzędów samorządowych : wójtów, burmistrzów, prezydentów
*rzeczników prasowych firm: spółek, przedsiębiorstw i innych podmiotów prawnych
*pracowników zajmujących się PR firmy: w spółkach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach prawnych
*pracowników oraz związkowców zajmujących się negocjacjami i prezentacjami w firmie: w spółkach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach prawnych
*osób prywatnych

PROMOCJA NA KURSY !!!
( tylko do 13.10.2017 r. „WIZERUNEK MEDIALNY” ORAZ „ PRACOWNIK MEDIALNY” *CENA KURSU: 2 600 zł/os. 1 990 zł/os. *Pozostałe kursy bez zmian

2/ PRACOWNIK MEDIALNY w terminie 17.11.-19.11.2017 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla :
*pracowników urzędów samorządowych: wiejskich i miejskich gmin różnego szczebla
*pracowników administracji publicznej
*rzeczników prasowych firm: spółek, przedsiębiorstw i innych podmiotów prawnych
*pracowników spółek, przedsiębiorstw i innych podmiotów prawnych
*osób prywatnych

3/ KARTA MIKROFONOWA „ Twój głos drogą do sukcesu” w terminie 01.12.-03.12.2017 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla:
*dziennikarzy i prezenterów radiowych spółek, przedsiębiorstw i innych podmiotów prawnych
*DJ-ów
*rzeczników prasowych firm: spółek, przedsiębiorstw i innych podmiotów prawnych
*pracowników medialnych: spółek, przedsiębiorstw i innych podmiotów prawnych występujących publicznie
*kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla: spółek, przedsiębiorstw i innych podmiotów prawnych
*osób prawnych

Koszt 2 600 zł

Organizatorzy – partnerzy :

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Dolny Śląsk ( ul. Podwale 62a, 50-010 Wrocław) jest organizacją zawodową i twórczą dziennikarzy, realizującą zadania w sferze pożytku publicznego. Jego celem jest ochrona wolności słowa i pluralizmu mediów, działanie na rzecz równego dostępu obywateli do informacji, edukacji i kultury, a także wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza mediów lokalnych oraz dbałość o rzetelne i wszechstronne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem środków komunikowania społecznego.

Na Dolnym Śląsku zrzesza kilkaset członków – dziennikarzy, twórców medialnych, którzy aktywnie tworzyli i tworzą historię regionu, jednego z ważniejszych centrów ekonomicznych i kulturowych Polski i Unii Europejskiej. Stowarzyszenie posiada przedstawicieli w Europie i Ameryce m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Węgrzech i w USA.

„Oświata” Spółdzielnia Pracy ( ul. Kolejowa 36, 53-508 Wrocław) to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się instytucja edukacyjna działająca na terenie Dolnego Śląska. Nasze referencje to ponad 60 lat istnienia na rynku kształcenia ustawicznego i zadowolenie klientów. Zadaniem „Oświaty” Spółdzielni Pracy jest wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez realizację usług szkoleniowych i doradczych, mających na celu doskonalenie zasobów ludzkich.

Inwestowanie w szkolenie i rozwój personelu są obecnie nieodzownym elementem strategicznym działań każdej firmy. Czas jest w naszym rozwoju wartością nadrzędną, nie można więc sobie pozwolić na jego stratę, czy też naukę na własnych błędach. Znakomite efekty osiągamy, zarówno w krótkiej i długiej perspektywie, korzystania z wyspecjalizowanych instytucji.

Spotkajmy się zatem wspólnie
Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk – Ryszard Mulek
Dyrektor OSZ „Oświata” – Jan Silniewicz

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w sprawach programowych 501 246 470 i 513 184 356, a w sprawach organizacyjnych i szkoleniowych tel. 601 648 045