RPO SKŁADA KASACJĘ NA NAGANĘ DLA DZIENNIKARZY PRZEBYWAJĄCYCH W STREFIE STANU WYJĄTKOWEGO

Rzecznik wskazuje, że zakaz przebywania w strefie stanu wyjątkowego wprowadzono niezgodnie z Konstytucją RP.

„Ukarani znajdowali się na terenie stanu wyjątkowego w związku z wykonywaniem pracy dziennikarskiej. Analiza przepisów prowadzi do wniosku, że § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzający zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, obowiązujący całą dobę w zakresie, w jakim dotyczy dziennikarzy, jest niezgodny z art. 6 ust. 4 Prawa prasowego” – podało biuro RPO. Wynika z niego, że nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki.

(KOZ, 23.11.2021)
Źródło: PRESS.PL
(https://www.press.pl)