„OSP”: Panie Ministrze Zdrowia

Panie Ministrze, lekarze i pacjenci mają dość tej szkodliwej patologii. My, dziennikarze, działający w interesie społecznym, domagamy się, aby Pan Minister odpowiedział, kto (proszę podać imię i nazwisko, funkcję i datę) wprowadził do polskiej ochrony zdrowia ten absurd?

To fragment listu otwartego – prawo to daje dziennikarzom Ustawa Prasowa – skierowanego do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Sympatyczna uroczystość zgromadziła w Kłodzku wychowanków druha Mariana Ptaka. Bez przesady powiedzieć można, że taka okazja do świętowania trafia się raz na… 60 lat. Tyle właśnie lat druh Marian Ptakprzewodzi założonym przed sześcioma już dekadami początkowo drużynom harcerskim przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku, a później szczepowi Związku Harcerstwa Polskiego, który przyjął imię Zawiszy Czarnego.

Andrzej Łapieński proponuje odczytanie na nowo… znanej baśni Hansa Christiana Andersena „Nowe szaty Cesarza”.

Ponadto: sportowe komentarze Waldemara Niedźwieckiego, zapowiedź współpracy wrocławskich i ukraińskich dziennikarzy z Czortkowa, propozycje ciekawych wypraw turystycznych, przypomnienie historii wrocławskiego „Trójkąta Bermudzkiego”, nowe fraszki Jana Zacharskiego.

Warto przeczytać!