Nobel dla Dolnoślązaczki Olgi Tokarczuk

Olga Tokarczuk jest pisarką, którą niełatwo literacko zakwalifikować – stwierdziła Barbara Nowacka w laudacji wygłoszonej z okazji wręczenia pisarce nagrody Kongresu Kobiet 2017. Tokarczuk porusza się w wielu wymiarach: filozoficznym, mitycznym, kryminalnym, futurystycznym, feministycznym, psychologicznym. Jest „mistrzynią form nieprecyzyjnych”; miesza fabułę z eseistyką, narrację historyczną z magiczną, świat wyobraźni ze światem faktów. Jest pisarką cenioną zarówno przez krytyków literackich (co rzadkie, jak się jest kobietą), ale zarazem bardzo popularną wśród zwykłych czytelników. Jej powieści wciągają, fascynują, pobudzają wyobraźnię, skłaniają do refleksji. Są zarazem lokalne jak i uniwersalne.

Olga Tokarczuk. dostała mnóstwo nagród, trudno wszystkie wymienić, choć należy zaznaczyć, że wszystkie dostała od elitarnych gremiów „drugiego sortu” (bo taka jest na przykład nagroda Nike; minister Gliński nie ma z nią nic wspólnego). Barbara Nowacka podkreśliła ponadto, że nasza pisarka w całości należy do „drugiego sortu”, chociaż może i ci z „pierwszego” czytają ją potajemnie. Prof. Przemysław Czapliński, historyk literatury, stwierdził z kolei, że Tokarczuk to fenomen socjologiczny, polegający na tym, że zwraca się do wielu, a każdy z tej wielości ma wrażenie, jakby autorka zwracała się bezpośrednio do niego.

Dla czytelników jest mistrzynią pióra i wyobraźni. Uczy feministycznej wrażliwości i ekologicznej determinacji. Uczy również tego, że bez wolności nie ma kultury, a bez kultury nie ma nas. Taka jest noblistka Olga Tokarczuk, największa współczesna nasza pisarka „drugiego sortu”.

W imieniu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, z tego samego sortu, ślemy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania.

Andrzej Maślankiewicz
Źródło: Portal Zarządu Głównego SDRP 

(http://dziennikarzerp.org.pl/nobel-dla-olgi-tokarczuk-od-nas-gratulacje/#more-7306)

Do gratulacji dla noblistki Dolnoślązaczki Olgi Tokarczuk dołącza się Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Dolny Śląsk.