Zmarł Sławomir Szokarski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 maja 2010 roku zmarł

redaktor SŁAWOMIR SZOKARSKI

emerytowany dziennikarz

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składają koleżanki i koledzy
ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk