OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wyrok ten to dowód, że art. 212 kk. dla niektórych sędziów ma zastosowanie do rzetelnych, udokumentowanych krytycznych publikacji prasowych. Jest to groźny sygnał ograniczania wolności słowa i konstytucyjnego prawa dostępu do informacji.

Skazanie Ewy Siedleckiej i toczący się proces w tej samej sprawie wobec Anny Mierzyńskiej z OKOpress, traktujemy jako atak na media i zastraszanie niezależnych dziennikarzy. Potępiamy stosowanie art. 212 kk. wobec publicystów rzetelnie wykonujących swoje obowiązki dla dobra publicznego.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, w obronie wolności słowa, domaga się usunięcia paragrafu 2 z art. 212 kk.

PREZYDIUM
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Dziennikarzy
Rzeczypospolitej Polskiej

* * *

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk popiera stanowisko Ptezydium Zarządu Głównego SDRP.