REM ODRZUCA ZARZUTY EUROPOSŁA PIS WOBEC PROGRAMU CZARNO NA BIAŁYM W TVN24

Warszawa, 29 maja 2023 r.

Pan Grzegorz Tobiszowski
poseł do Parlamentu Europejskiego

Szanowny Panie Pośle,


Z żalem i zażenowaniem poskarżył się Pan REM na dalekie od dziennikarskich standardów zachowanie autorów programu „Czarno na białym” TVN24. Uważa Pan, że Dariusz Kubik i Grzegorz Łakomski w reportażu „Kopalnia interesów”, nadanym 7 listopada 2022 r., przez wyrwane z kontekst u słowa i manipulacje montażowe złamali zasady Karty Etycznej Mediów.

W konkluzji skargi, obszernie opisującej Pana relacje z menadżerami spółek związanych z górnictwem, pyta Pan: „Czy autorzy reportażu oraz stacja TVN24 działali zgodnie z zasadami etyki i rzetelności dziennikarskiej, czy też pod pozorem działania na rzecz społeczeństwa został przeprowadzony polityczny atak oparty na półprawdach i manipulacji, a którego celem było zdyskredytowanie mnie, mojego środowiska politycznego oraz menedżerów sektora wydobywczego?”.

Zapoznaliśmy się z reportażem, którego jest pan negatywnym bohaterem. Dziennikarze zbadali finansowanie kampanii do Europarlamentu 27 posłów z PiS. 25 z nich wsparły wpłaty ze spółek lub instytucji kontrolowanych przez PiS. Pan zebrał w tej kampanii 225 tys. zł. Dwie trzecie z tych wpłat pochodziło od osób sprawujących kierownicze funkcje w spółkach skarbu państwa, podlegających Panu jako wiceministrowi energii w latach 2015-2019.

Czytaj dalej