ODPOWIEDŹ REM NA SKARGĘ FEDERACJI ZIELONYCH „GAJA”

Dr inż. Jakub Skorupski, prezes stowarzyszenia Federacja Zielonych „GAJA” Szczecin

Szanowny Panie. Zwrócił się Pan się do Rady Etyki Mediów o ocenę, czy red. Andrzej Kraśnicki, autor serii artykułów opublikowanych na łamach zachodniopomorskiego wydania Gazety Wyborczej, złamał zasady etyki dziennikarskiej. Artykuły dotyczą zaniedbań stowarzyszenia Federacja Zielonych „GAJA” w opiece nad zabytkowym parkiem „Dolina miłości” w Zatoni Dolnej.

W Pana przekonaniu dziennikarz takimi publikacjami szkaluje „GAJĘ”. Szczególnie dotyczy to następującej sytuacji: W 2020 roku w związku z covidem-19, Federacja Zielonych „GAJA” pozyskała pieniądze z funduszu polsko-niemieckiego na projekt takiego użytkowania “Doliny miłości”, aby turyści byli zabezpieczeni przed następstwami epidemii. Temu celowi służyło stworzenie systemu informacyjnego w parku w dwóch językach, polskim i niemieckim, oraz dostosowanie ruchu turystycznego na tym terenie do obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.

Red. Andrzej Kraśnicki przesłał do Stowarzyszenia e-mail z prośbą o odpowiedź na pytania, związane z użytkowaniem „Doliny miłości”. W Federacji uznano te pytania za tendencyjne i zaproponowano dziennikarzowi spotkanie.

Czytaj dalej