REM BRONI DZIENNIKARZY TVP PRZED ZARZUTAMI O NARUSZENIE ETYKI ZAWODOWEJ

Dyrekcja Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
(REM nie ujawnia nazwy i adresu Zakładu)

Pisany na firmowym papierze list do REM z datą 11 maja 2023 r. stwierdza:

Działając imieniem (…) informuję o dokonanym, w ocenie tutejszego szpitala, naruszeniu Karty Etycznej Mediów, które miało miejsce w programie TVP „Sprawa dla reportera” z dnia 04.05.2023, wnosząc o podjęcie prawem przepisanych działań w niniejszej sprawie.

Dalej na pięciu stronach pisma przywołane są zasady Karty Etycznej Mediów, przedstawionych jest 20 informacji z programu mających identyfikować placówkę medyczną, która napisała do REM, a także siedem sygnatur wyroków sądowych, dotyczących odpowiedzialności dziennikarzy za publikowane materiały.

List kończy zdanie: Mając na względzie powyższe należy wskazać, że w powołanym reportażu doszło do naruszenia norm etycznych i porannych (tak w tekście – zapewne moralnych), co uzasadnia podjęcia (tak w tekście) adekwatnych działań przez właściwe organy. Podpis nieczytelny.

Czytaj dalej