X ZJAZD STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY RP

Wrocławska ekipa zjazdowa w komplecie

8 listopada 2021 roku w Warszawie, w Domu Dziennikarza, odbył się X Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem obrad był wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Dziennikarskiego. Funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP będzie pełnił przez kolejną kadencję Jerzy Domański.

Panująca pandemia i obowiązujące obostrzenia sanitarne uniemożliwiły zorganizowanie X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w terminie ustawowo ustalonym. Uchwałą nr 3/2020 Zarządu Głównego SDRP z 14 kwietnia 2020 roku kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia została przedłużona. Delegaci X Zjazdu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, biorąc pod uwagę stan wyższej konieczności, stwierdzili ważność zwołania X Zjazdu w terminie ustalonym uchwałą Prezydium ZG.

Czytaj dalej