Archiwa tagu: EUROArt

Wieczór poetycki grupy literackiej

W imieniu organizatorów: czasopisma literackiego EUROArt oraz Stowarzyszenia "Instytut Twórców Animatorów Kultury, Historii i Literatury" 10 grudnia 2014 r. od godz. 16.00 (klub "Pod Kolumnami", pl. św. Macieja 21, we Wrocławiu – wstęp wolny) zapraszamy na spotkanie, podczas którego członkowie grupy będą czytali
swoje wiersze. Prowadzenie Tadeusz Hołubowicz.

Wszyscy uczestnicy, goście i poeci, zabierając głos, wypowiadali się, po odczytaniu wiersza, przez każdego z sześciu obecnych na spotkaniu poetów.

Nowatorskim elementem organizacyjnym, nie praktykowanym dotąd przez innych organizatorów, było wręczenie każdemu słuchaczowi (odbiorcy) tekstu czytanego utworu autorskiego, tak żeby każdy odbiorca mógł prześledzić wszystko co zawiera utwór. To umożliwiało pełniejsze zrozumienie i wstępną analizę przekazywanej treści, wypowiedzenie krótkich lub dłuższych komentarzy, a przecież o wywołanie takiego właśnie zaangażowania chodziło organizatorom. Cel został osiągnięty, co daje podstawę do uznania takiej organizacji czytania autorskich wierszy za właściwą dla przyszłych spotkań poetyckich.

Dobrze by się stało gdyby ten zwyczaj, w sposobie relacji autor – odbiorca, znalazł godnych naśladowców w innych grupach i stowarzyszeniach literackich, bo warto!

Z twórczymi literackimi pozdrowieniami: Tadeusz Hołubowicz