Tag: EUROArt

Wieczór poetycki grupy literackiej

Zaproszenia
W imieniu organizatorów: czasopisma literackiego EUROArt oraz Stowarzyszenia "Instytut Twórców Animatorów Kultury, Historii i Literatury" 10 grudnia 2014 r. od godz. 16.00 (klub "Pod Kolumnami", pl. św. Macieja 21, we Wrocławiu - wstęp wolny) zapraszamy na spotkanie, podczas którego członkowie grupy będą czytali swoje wiersze. Prowadzenie Tadeusz Hołubowicz. Wszyscy uczestnicy, goście i poeci, zabierając głos, wypowiadali się, po odczytaniu wiersza, przez każdego z sześciu obecnych na spotkaniu poetów. Nowatorskim elementem organizacyjnym, nie praktykowanym dotąd przez innych organizatorów, było wręczenie każdemu słuchaczowi (odbiorcy) tekstu czytanego utworu autorskiego, tak żeby każdy odbiorca mógł prześledzić w