REM ODPOWIADA NA SKARGĘ POSŁANEK KO NA MICHAŁA RACHONIA Z TVP

Warszawa, 6 października 2023 r.

Pani Agnieszka Pomaska
Pani Barbara Nowacka
Posłanki na Sejm R. P.

Szanowne Panie Posłanki,

W skierowanej do Rady Etyki Mediów skardze z 20 września b.r. proszą Panie o wydanie opinii, czy nie doszło do złamania zapisów Karty Etycznej Mediów, w szczególności dotyczących obiektywizmu i tolerancji, przez pracownika TVP Michała Rachonia, który w natrętny sposób przerywał wypowiedź Donalda Tuska podczas konferencji prasowej odbywającej się 19 września b.r. przed budynkiem TVP w Warszawie. Pomimo prób uspokajania Michała Rachonia przez obecnych tam kandydatów Koalicji Obywatelskiej kontynuował on swoje nachalne zachowania – stwierdzają Panie w skardze do REM.

Szanowne Panie Posłanki – zasady etyki zawodowej zapisane w Karcie Etycznej Mediów dotyczą wyłącznie publikacji dziennikarskich: artykułu prasowego, audycji radiowej, programu telewizyjnego itp. Złamanie którejkolwiek z nich nastąpić może więc tylko w publikacji. Rada Etyki Mediów wielokrotnie wytykała TVP, autorom programów publicystycznych – a przede wszystkim informacyjnych – drastyczne naruszanie zasad etyki dziennikarskiej, wskazując, iż ta sprzeczna z zadaniami mediów publicznych praktyka wynika z przyjęcia przez TVP roli tuby propagandowej rządzącej partii.

Swoim opisanym przez Panie w skardze zachowaniem red. Michał Rachoń naruszył zapewne zasady współżycia społecznego, lub zwykłej przyzwoitości – ale kompetencje REM nie obejmują formułowania takich ocen.

W imieniu Rady Etyki Mediów
z poważaniem,
Ryszard Bańkowicz
Przewodniczący REM

Źródło: Zarząd Główny SDRP

(dziennikarzerp.org.pl)