IBISY ROZDANE

Uroczystym rozdaniem nagród i wyróżnień zakończyła się pierwsza edycja Nagrody im Andrzeja Ibisa Wróblewskiego — dla młodych dziennikarzy — ustanowionej przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Patron Nagrody, wybitny dziennikarz, dobrze znany z dbałości o piękno języka i sens wypowiedzi wyznacza swoim dorobkiem ideał uprawiania dziennikarstwa odpowiedzialnego i czytelnego dla odbiorcy.

Czytaj dalej