Do członków Prezydium ZG i przewodniczących oddziałów

• Biuro Zarządu SDRP Dolny Śląsk czynne tylko w poniedziałki

Pandemia nie opuszcza naszego kraju, a zapowiedzi epidemiologów i ministra zdrowia wskazują, że w październiku – listopadzie możemy spodziewać się zwiększenia zachorowań na COVID-19. W tej sytuacji przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w oddziałach zapowiadanej wstępnie na jesień staje pod znakiem zapytania. Wprawdzie niektórzy przewodniczący, w mniejszych liczebnie oddziałach, sugerują, że walne zebrania można zorganizować, ale w takich oddziałach jak warszawski (530 członków) czy nieco mniejszych w Krakowie, Katowicach, Szczecinie czy Wrocławiu wynajęcie odpowiedniej wielkości sali, gdzie przy zastosowaniu obowiązujących rygorów sanitarnych (pod groźbą konsekwencji) przeprowadzenie zebrania może być kosztowne i wręcz niemożliwe. Należy ponadto brać pod uwagę kwestię odpowiedzialności w przypadku, gdyby w czasie walnego posiedzenia doszło do zakażenia koronawirusem.
Prezydium Zarządu Głównego obradujące online 11 sierpnia br. zasugerowało przedłużenie kadencji władz SDRP do wiosny 2021 roku. Zobowiązano sekretarza generalnego do przygotowania w tej sprawie projektu uchwały Zarządu Głównego i w początkach września przedstawienie jej do przegłosowania online przez członków ZG.

Poniżej projekt uchwały.
Członków ZG proszę o przesłanie mailem swego głosu w terminie do 16 września 2010 roku.

Z pozdrowieniami
Andrzej Maślankiewicz
sekretarz generalny ZG SDRP


Czytaj dalej