Do członków Prezydium ZG i przewodniczących oddziałów

UCHWAŁA nr 4/2020 (projekt)
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
w sprawie przedłużenia kadencji władz SDRP
9 września 2020 roku


Przedłużający się okres pandemii w kraju uniemożliwia przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w oddziałach i zorganizowanie w terminie statutowym X Zjazdu Delegatów SDRP.
Wobec takiego stanu w całym kraju kadencja władz SDRP, wszystkich szczebli, zostaje przedłużona do wiosny 2021 roku.
Niniejsza uchwała jest aneksem do uchwały ZG nr 3/2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuro Zarządu SDRP Dolny Śląsk czynne tylko w poniedziałki


Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie naszych członków, zdecydowaliśmy, że biuro Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk będzie czynne jedynie w poniedziałki, w godz. od 10.00 do 13.00.

Składki członkowskie można wpłacać przelewem na nasze konto:
65 1050 1575 1000 0023 3494 8722
W pilnych sprawach proszę o kontakt telefoniczny:
660-724-754


Ryszard Mulek
Przewodniczący Zarządu SDRP Dolny Śląsk