Zmarł Zbigniew Dyliński

Z głębokim żalem informujemy, że 16 stycznia 2018 roku, w wieku 84 lat, zmarł

ś†p

redaktor

Zbigniew Dyliński

dziennikarz przez kilkadziesiąt lat związany z redakcją „Słowa Polskiego”

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składają

Koleżanki i Koledzy

ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk

Pogrzeb odbędzie się w Strzelcach Opolskich 22 stycznia 2018 roku o godz. 12.00.