ZG SD RP w sprawie mediów publicznych

W piątek 11 czerwca w Warszawie obradował Zarząd Główny SDRP. Zebranie prowadził prezes Jerzy Domański, o sprawach finansowych mówił sekretarz generalny naszego Stowarzyszenia Tadeusz Myślik. Dramatyczną sytuację w Telewizji Polskiej przedstawił, zaproszony na zebranie red. Mariusz Jeliński. Zarząd Głowny SDRP podjął jednogłośnie uchwałę, która ma zaalarmować wszystkie instytucje odpowiedzialne za to co dzieje się na Woronicza by nie dopuściły do zupełnego upadku i likwidacji publicznej Telewizji Polskiej.


Od lewej Tadeusz Myślik, sekretarz generalny SDRP, red. Mariusz Jeliński z TVP oraz Jerzy Domański, prezes Zarządu SDRP.

 

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP z dnia 11 czerwca 2010 r.

Stwierdzamy, że obie te zasłużone dla polskiej kultury i edukacji instytucje publicznej użyteczności zastały doprowadzone do stanu programowej, kadrowej i technologicznej zapaści, uniemożliwiającej wykonywanie nałożonych ustawowo zadań zawartych w artykułach: 1 i 21 Ustawy o Radiofonii i Telewizji z dnia 29 grudnia 1992 (z póź. zm.). Jakkolwiek nie oceniać zawartych w niej rozwiązań, nadal stanowi ona obowiązujące prawo. Bierność kompetentnych władz tolerujących jego nagminne łamanie, w tym art. 31 traktującego o opłatach abonamentowych uważamy za skandaliczne i w praworządnym państwie niedopuszczalne. Kierowane na realizację programu publicznego Radia i Telewizji środki pochodzące z abonamentu są dramatycznie niskie. Nie pokrywają minimum kosztów realizacji programu zgodnego z oczekiwaniami radiosłuchaczy i widzów, zwłaszcza regionalnych rozgłośni PR i oddziałów TVP.

Nie można również  nadal tolerować nadmiernego upolitycznienia publicznych mediów, w których to nie merytoryczne względy, ale partyjna dyspozycyjność decyduje o awansach, przeroście etatów administracyjnych nad programowymi, skutkującymi zwalnianiem z pracy w pierwszej kolejności dziennikarzy i innych pracowników twórczych.

Wzywamy Sejm RP do jak najszybszego ukończenia pracy nad zapowiadaną nową  „ustawą medialną”, zaś właściwe organa państwowe do podjęcia natychmiastowych działań umożliwiających egzekucję  zapisów prawa obowiązującego.

Apelujemy do wszystkich słuchaczy i widzów, organizacji społecznych i samorządowych o poparcie wszelkich działań zmierzających do ocalenia polskich mediów publicznych oraz przywrócenia im rangi rzetelnego i wszechstronnego informatora, krzewiciela wysokich wartości kulturalnych, oświatowych i obywatelskich.