WAŁBRZYSKI PORCELANOWY ŚWIAT

Dawniej Wałbrzych słynął z produkcji porcelany i był nazywany zagłębiem białego złota. Wałbrzyskie fabryki porcelany, z ich długą (też przedwojenną) tradycją przestały istnieć. Z tamtych czasów pozostały ich atrakcyjne wyroby oraz dawni pracownicy – znakomici fachowcy różnych specjalności.

Funkcjonujące tutaj Stowarzyszenie Ceramików Polskich popularyzuje historię wałbrzyskich fabryk porcelany i dba o upamiętnianie ich wielkiego dorobku. Służy temu realizacja różnych projektów, z których ważne miejsce zajmują Wałbrzyskie Giełdy Ceramiki i Porcelany. Uroda kształtów i barw (odbyły się dotąd dwie) oraz wydawnictwa.

W przygotowaniu jest obecnie publikacja pt. „Wałbrzyskie zagłębie porcelanowe żyje we wspomnieniach”, na którą składają się wspomnienia dawnych pracowników fabryk, artystów ceramików z nimi współpracujących, wypowiedzi kolekcjonerów oraz osób kontynuujących tradycje we współczesnych formach.

Zanim jednak zaproszę do zapoznania z tą nową publikacją wspomnieniową, zachęcam Państwa do przypomnienia sobie, lub poznania, innej, wcześniejszej, o nieco podobnym charakterze. Oto ona: polsko-angielski „Wałbrzyski porcelanowy świat/Wałbrzych – the world of porcelain”.

Elżbieta Maria Kokowska
Redaktor wydania, członkini SDRP Dolny Śląsk