ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO NAGRODY IM. BOLESŁAWA PRUSA (EDYCJA 2020)

Prezydium Zarządu Głównego zaprasza do zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Bolesława Prusa, edycja 2020. To prestiżowe dziennikarskie wyróżnienie przyznawane jest dziennikarzom w dwóch kategoriach (statuetki) „Złoty Prus” za całokształt dziennikarskich osiągnięć i „Zielony Prus” dla młodych dziennikarzy do 35 roku życia.

Zgłoszenia kandydatów w obu kategoriach prosimy przesyłać drogą mailową pod adresem: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl do 1 sierpnia 2021 roku do godziny 24.00. Do końca sierpnia br. Kapituła pod przewodnictwem prof. dr. hab. Janusza Adamowskiego dokona nominacji. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pokrzyżuje planów, we wrześniu br. nastąpi ogłoszenie wyników.

Źródło: PORTAL ZARZĄDU GŁÓWNEGO SDRP

(http://dziennikarzerp.org.pl/zglaszanie-kandydatow-do-nagrody-im-boleslawa-prusa-edycja-2020-r/)