W OBRONIE BIAŁORUSKICH DZIENNIKARZY

Na Białorusi rozpoczął się proces Kaciaryny Andrejewej i Darii Czulcowej – dziennikarek pierwszej niezależnej telewizji w tym kraju BIEŁSAT. Dziennikarkom postawiono absurdalny zarzut kierowania zamieszkami i paraliż komunikacji miejskiej. Dziennikarki umieszczone na sali sądowej w klatce przeznaczanej dla najgroźniejszych przestępców, w pierwszym dniu procesu nie przyznały się do zarzucanych im czynów.

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP wyraża solidarność z obu dziennikarkami BIEŁSATU oraz innymi prześladowanymi na Białorusi dziennikarzami, których jedyną „winą” było wypełnianie misji informacyjnej. SDRP podkreśla, iż wolne i niezależne media są fundamentem współczesnego państwa i każdej demokracji.

SDRP, opowiadając się za wolnością i pluralizmem mediów, apeluje do władz Białorusi o odstąpienie od procesu dziennikarek BIEŁSATU oraz zaprzestanie represji względem dziennikarzy. Nie ma wolnego kraju bez niezależnych mediów!

Z wyrazami dziennikarskiej solidarności

PREZYDIUM
Zarządu Głównego SDRP
Źródło: PORTAL ZARZĄDU GŁÓWNEGO RP
(http://dziennikarzerp.org.pl/w-obronie-bialoruskich-dziennikarzy/)
Stanowisko Zarządu Głównego SDRP popiera Zarząd SDRP Dolny Śląsk.