O pryszczatym Franku i pyzatej Geni w wielkiej polityce

Na koniec października 2020 ukazał się kolejny, już jedenasty, tomik satyry Jana Stanisława Jeża zatytułowany „O pryszczatym Franku i pyzatej Geni w wielkiej polityce”. Zawiera on 256 limeryków, które w większości są komentarzami do bieżących wydarzeń w naszym kraju i odzwierciedleniem postaw oraz zachowań rodaków.

Czytaj dalej