Memoriał Europejskiej Federacji Dziennikarzy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

26 maja Europejczycy wybiorą swoich posłów do Parlamentu Europejskiego (MEP), aby reprezentowali ich w nowym parlamencie. Podczas kampanii Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ) upowszechnia swój Manifest wzywający wszystkich kandydatów na posłów do PE, aby zobowiązali się do odrodzenia wolnych i pluralistycznych mediów w Europie, tak ważnych w czasach dezinformacji i utraty zaufania do instytucji UE. 

Wybory do PE w 2019 roku są punktem zwrotnym dla Unii Europejskiej, która pilnie musi ponownie połączyć się ze swoimi obywatelami i reprezentować ich interesy. Życzymy takiej przyszłości UE, w której liczy się nie tylko gospodarka i wzrost, ale także konkretne działania, które zagwarantują ochronę praw obywatelskich. 

W ostatnich latach dziennikarze są świadkami zmniejszania się ich praw pracowniczych, pogarszania się warunków pracy, obniżania jakości dziennikarstwa i utraty zaufania publicznego do mediów. Różne formy autocenzury w wyniku nacisków politycznych i gospodarczych nasiliły się w całej Europie. Dziennikarze stali się pierwszą ofiarą tych zagrożeń. 

Ponad 15 000 kandydatów na posłów do PE jest proszonych o poparcie Manifestu EFJ, zobowiązując się do przestrzegania ośmiu zasad: 

• Pluralizm mediów. 
• Stabilność finansów i przyszłości dziennikarstwa. 
• Ochrona dziennikarstwa śledczego. 
• Negocjacje zbiorowe i ochrona socjalna dla wszystkich pracowników. 
• Budowa zaufania i odpowiedzialności poprzez etyczne dziennikarstwo. 
• Prawa autorów – uczciwe umowy dla wszystkich. 
• Silne niezależne media publiczne. 
• Bezpieczeństwo w pracy: nie dla bezkarności. 

Źródło: http://www.sdrplublin.pl/about.html21.html