Zapraszamy na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia

KOLEŻANKI I KOLEDZY! 21 kwietnia 2016 r. w „Wall Street” Podwale 62 we Wrocławiu odbędzie się (o godz. 16,oo w pierwszym, a o godz. 16.15 w drugim terminie) ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO–WYBORCZE Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk.

 • Przewodniczący Zarządu red. Waldemar Niedźwiecki złoży sprawozdanie z 4–letniej działalności.
 • Wybierzemy nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Terenowy Sąd Dziennikarski, Rzeczników Dyscyplinarnych.
 • Przyjmiemy propozycje Komisji uchwał i wniosków.
 • Wybierzemy delegatów na Krajowy Zjazd SD RP.

Prosimy Koleżanki i Kolegów o niezawodne i punktualne przybycie. Od Was przecież zależy, kogo wybierzemy do władz naszej dziennikarskiej organizacji.

 

PORZĄDEK ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO

 • Powitanie zebranych.
 • Powołanie przewodniczącego zebrania.
 • Powołanie protokolantów.
 • Powołanie Komisji Wyborczej.
 • Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
 • Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 • Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 • Zgłoszenie kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rzeczników Dyscyplinarnych, Zespołu Starszych Dziennikarzy.
 • Dyskusja.
 • Wybory.
 • Zatwierdzenie uchwał i wniosków zgłoszonych podczas zebrania.
 • Wybory delegatów na VII Krajowy Zjazd SD RP.
 • Ogłoszenie wyników wyborów.