Stypendia Dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze i dziennikarki (z dorobkiem zawodowym) mieszkający/mieszkające na stałe w Polsce lub w Niemczech. Stypendium wynosi maksymalnie 2500 € (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy).

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
– CV oraz jedną reprezentatywną publikację;
– koncepcję planowanej pracy (maks. 4000 znaków);
– plan realizacji stypendium (maks. 2000 znaków);
– plan kosztów.

Wniosek może być sporządzony w języku polskim lub niemieckim.
Prosimy o przesyłanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej via e-mail do 20 listopada 2020 r. na adres: joanna.czudec@sdpz.org
Informacji o stypendiach udziela: Joanna Czudec: tel. + 48 22 338 62 65, e-mail: joanna.czudec@sdpz.org

Źródło:
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Magdalena Przedmojska