Reporterska wizyta w muzeum

W muzeum zgromadzono pomniki, popiersia, umundurowanie, uzbrojenie, sprzęt łączności, odznaczenia, medale, odznaki, proporczyki, plansze szkoleniowe, mapy i plakietki okolicznościowe, dokumenty oraz sztandary byłych i współczesnych organizacji kombatanckich Wojska Polskiego okresu II wojny światowej, czasów powojennych oraz współczesnych, a także pamiątki po stacjonującej w Polsce, a szczególnie na Dolnym Śląsku, w tym w Legnicy i okolicach, Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Bogatą i niezwykle ciekawą kolekcję zbiorów uzupełnia biblioteka licząca kilka tysięcy woluminów i kilkanaście tysięcy publikacji prasowych. Cieszę się, że też mam niewielki wkład w zebraniu tak potężnego zbioru eksponatów. Ze smutkiem należy odnotować fakt, że tzw. nieznani sprawcy zniszczyli stojący obok muzeum pomnik marszałka dwóch narodów Konstantego Rokossowskiego. Prawdopodobnie odpowiednim służbom nie uda się ich zidentyfikować.

Od wielu już lat w muzeum w Uniejowicach odbywały się różne uroczystości związane z rocznicami bardzo ważnych wydarzeń historycznych: wybuchu II wojny światowej, Dniem Zwycięstwa czy Dniem Wojska Polskiego. Z powodu pandemii przez dwa lata przedsięwzięcia te były zawieszone. 4 września, czyli trzy dni po Dniu Weterana, Zarząd Okręgowy Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego pod kierownictwem płk. Krzysztofa Majera wrócił do dobrej tradycji i zorganizował kolejny wyjazd do Uniejowic. Z przewodniczącym Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk Ryszardem Mulkiem oraz ze skarbnikiem Janem Drajczykiem zostaliśmy zaproszeni na tę uroczystość.

Z olbrzymią przyjemnością wzięliśmy udział w tym przedsięwzięciu. Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że warto było pojechać i obejrzeć zbiory muzeum, chociażby po to, by poznać na żywo fakty zaświadczające o naszej, często trudnej i bolesnej przeszłości.

Podczas uroczystości wielu członków ZWiRWP zostało uhonorowanych medalami oraz awansami na wyższe stopnie. W gronie tym znaleźli się również koledzy z naszego stowarzyszenia. Jan Drajczyk wyróżniony został Honorową Ciupagą Podhalańską, a Ryszard Mulek odznaką „Szlak 2 Armii Wojska Polskiego 1944–1945”

Jan Stanisław Jeż
Zdjęcia: własne oraz Zdzisław K. (www.dolny-slask.org.pl)

Kliknij, aby powiększyć