REGULAMIN

1) W Projekcie mogą uczestniczyć dziennikarze i publicyści, korespondenci i współpracownicy, którzy pracowali lub nadal pracują w redakcjach dolnośląskich mediów.

2) Zgłoszenia do udziału w Projekcie polega na przesłaniu do 31 grudnia 2023 r., na podany adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk (sdrp.wroc@interia.pl), publikacji nieprzekraczających 10 stron wydruku komputerowego (format A4 -9000 znaków).

3. Publikacja musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora, uzupełniona informacją o jego bieżącym statusie (nazwa redakcji, członkostwo w stowarzyszeniach dziennikarskich) i danych kontaktowych (adres poczty elektronicznej, numer telefonu).

4. Uczestnik Projektu ma prawo nadesłania dowolnej liczby publikacji nigdzie wcześniej nieogłaszanych.

5. Nadesłanie publikacji oznacza zgodę na jej opracowanie redakcyjne, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Projektu.

6. Okres trwania Projektu wynosi rok kalendarzowy od daty jego ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk. Organizatorzy mają prawo skrócenia lub przedłużenia.

7. Publikacje tworzone w ramach Projektu mogą reprezentować dowolny gatunek dziennikarski.

8. Przedmiotem publikacji powinny być tematy z następujących dziedzin:

a) Nauka i technika
b) Gospodarka
c) Kultura
d) Sport i turystyka
e) Społeczeństwo
f) Polityka.

9. Udział w Projekcie jest traktowany pro bono. Organizatorzy nie wykluczają jednak wypłaty honorariów autorskich, jeśli powiedzie się zamiar wydania zbiorów publikacji w formie książkowej, jeżeli organizatorom Projektu uda się pozyskać odpowiednie fundusze od donatorów. W takim przypadku honoraria autorskie zostaną wypłacone po zakończeniu realizacji Projektu. Wyceny publikacji dokona Komisja Redakcyjna w oparciu o średnie składki obowiązujące w redakcjach prasowych na Dolnym Śląsku.

Ryszard Mulek, przewodniczący
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk