Zmarła Jadwiga Pol-Łachwa

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 września 2012 roku zmarła w wieku 92 lat

redaktor Jadwiga Pol-Łachwa

wieloletnia, emerytowana dziennikarka Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu
aktywna działaczka Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłej składają koleżanki i koledzy
ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 12 września 2012 roku o godz. 11.20 na cmentarzu Osobowickim

 

Kapituła wybrała Dziennikarza Roku 2011

5 września w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk przedstawiciele środowiska dziennikarskiego Dolnego Śląska, członkowie Kapituły, wybrali Dziennikarza 2011 roku. Po raz pierwszy laureata – Katarzynę Kaczorowską – wyłoniono jednogłośnie.

19 września w gościnnym „Dworze Polskim" po raz 12-ty wręczyliśmy nagrodę im. Tadeusza Szweda dla najlepszego dziennikarza roku (za 2011). Fundatorami pamiątkowej statuetki są: Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Dolny Śląsk, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oraz Syndykat Dziennikarzy Polskich. Tegoroczną laureatką nagrody została red. Katarzyna Kaczorowska z „Gazety Wrocławskiej". Na wnuczkę i córkę drukarza głosowali – to ewenement w dotychczasowej historii – wszyscy do tego uprawnieni. Kontrkandydatów nie było.

Kasia jest doświadczoną (ale ciągle młodą) dziennikarką, mającą szerokie spektrum zawodowych zainteresowań. Publikuje dużo, prezentując świetny warsztat oraz pełny profesjonalizm. Zapewne wpływ na taką decyzję kapituły miała także znakomita książka „80 milionów", co znalazło wyraz w większości uzasadnień głosujących. Red. Kaczorowska angażuje się też w wiele inicjatyw społecznych, ostatnio – wespół z red. Stanisławem Szelcem – zasiada w jury „Dolnośląskiej Ligi Talentów". Ale, oczywiście, nie zmniejsza to jej aktywności zawodowej, o czym można się przekonać niemal codziennie, czytując „Gazetę Wrocławską". Nagrodę im. T. Szweda w imieniu wszystkich organizacji dziennikarskich wręczył laureatce nasz gość specjalny, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń. My zaś zafundowaliśmy Kasi bukiet kwiatów oraz buziaki z dubeltówki. Red. Kaczorowskiej życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych. (WN)

WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO – obywatelskie inicjatywy pokoleniowe

Stowarzyszenie „Najbliżej nas” z Czernicy przy współpracy z Międzyregionalnym Syndykatem Dziennikarzy Polskich zaprasza wydawnictwa i redakcje do udziału w projekcie WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO.

Projekt dotyczy edukacji społeczeństwa obywatelskiego poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w formie cyklu artykułów prasowych opisujących dobre praktyki z zakresu działania na rzecz aktywizacji seniorów i działań związanych z solidarnością międzypokoleniową
w sposób innowacyjny, przy profesjonalnej realizacji zawodowych dziennikarzy z czynnym udziałem członków Stowarzyszenia Najbliżej Nas – seniorów z Klubu Seniora Złota Jesień i młodych do lat 18-tu – ich wnuków, dzieci sąsiadów.

Jego głównym celem jest podniesienie świadomości wspólnot na poziomie lokalnym na temat aktywizacji seniorów i solidarności pokoleniowej w realizacji zadań publicznych przyczyniających się do integracji społecznej i rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez publikacje artykułów prasowych w prasie lokalnej, konferencję informacyjną dla dziennikarzy, w której będą uczestniczyć członkowie Klubu Seniora Złota Jesień wraz z młodymi do 18 roku życia, przeprowadzenie konkursu na najlepszego dziennikarza Rzecznika aktywności seniorów i solidarności pokoleniowej oraz najbardziej aktywnych organizacji i instytucji oraz osób działających na rzecz aktywizacji seniorów i solidarności pokoleniowej w gminach oraz powiatach województwa dolnośląskiego.

W bezpośredniej realizacji projektu będzie brała udział grupa członków Stowarzyszenia Najbliżej Nas – Klub Seniora Złota Jesień w Czernicy wspomagana czynnie przez dzieci i młodzież do lat 18-tu (wnuki, dzieci sąsiadów). Z jednej strony na wspólnych spotkaniach z dziennikarzami będą ustalać tematy artykułów, wskazywać istotne obszary mogące mieć wpływ na wzmocnienie podmiotowości społecznej seniorów w środowiskach lokalnych przy ocenie ich ważności z punktu widzenia uczestników projektu do lat 18-tu.

Z drugiej strony poprzez wspólną realizację projektu obejmującego działania informacyjno-promocyjne działalności seniorów w całym rejonie dolnośląskim, zarówno seniorzy jak i dzieci i młodzież do lat 18-tu będą nabywać doświadczenia i uczyć się od dziennikarzy sztuki pisania i wydawania – przekazywania ważnych tematów szerszym rzeszom odbiorców. Grupa czynnych beneficjentów (starych i młodych) przygotuje przedstawienie teatralne na Galę zamykającą i opisze te zdarzenia przy pomocy zaprzyjaźnionych dziennikarzy gazet dolnośląskich w wydawnictwach regionalnych i na stronie www. Pokaże to różne formy i możliwości współpracy osób starych i młodego pokolenia oraz sposoby na integrację międzypokoleniową.

Gmina Czernica pomimo, że znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dużej aglomeracji Wrocławia jest typowym przedstawicielem społeczności lokalnej. Mieszka tu wiele osób starszych, którzy chcą włączać się w życie społeczno-gospodarcze regionu, służyć swoim doświadczeniem i wolnym czasem. Na terenie gminy nie ma instytucji kulturalnych, oprócz typowych dla rejonów wiejskich bibliotek. Jedyną formą rozrywki są niezbyt często odbywające się imprezy sportowe, które nie wyczerpują zainteresowań młodych, ambitnych osób. Młodzi chcieliby działać, rozwijać się. Jednak nie mają takich możliwości ze względu na bariery ekonomiczne, brak wzorców, zorganizowanych miejsc integracji. Realizacja przez seniorów i młodych z tego terenu tak ważnego projektu oddziałującego na cały Dolny Śląsk w partnerstwie z przedstawicielami gazet będzie miała pozytywny oddźwięk zarówno w samej gminie Czernica jak i pozostałych na terenie Dolnego Śląska.

Szczegółowe zadania projektu

Wzrost wykorzystania potencjału seniorów i młodych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego na terenie gmin wiejskich i miejskich województwa dolnośląskiego poprzez:

  • Podniesienie wiedzy o działaniach seniorów i pozytywnego wpływu międzypokoleniowego poprzez wydanie artykułów tematycznych.
  • Współpracę dziennikarzy z seniorami powyżej 50 roku i młodymi poniżej 18 roku życia.
  • Utworzenie lokalnej strony informacyjnej prowadzonej przez starszych przy wsparciu młodych
  • Przeprowadzenie Gali, na której zostanie rozstrzygnięty konkurs na najlepszą organizację, instytucję i osobę realizującą działania na rzecz seniorów i solidarności pokoleniowej
  • Wyprodukowanie filmu, prezentującego dobre praktyki w obszarze aktywności seniorów i solidarności międzypokoleniowej.


Miejsce realizacji projektu

– Gminy i powiaty województwa dolnośląskiego.
– Działania Klubu Seniora Złota Jesień, świetlica wiejska w Czernicy i inne dolnośląskie Kluby Seniora

Kontakt:

Mariola Kluczyńska – prezes Stowarzyszenia Najbliżej Nas tel. 609-998-545, mail: mariola.kluczynska@vp.pl

Tadeusz Warczak – redaktor naczelny projektu – odpowiedzialny za opracowanie artykułów i ich publikacje tel. 502-50-80-19,mail: twarczak@estry.eu

Krystyna Kosarzycka – koordynator projektu tel. 608-696-626, mail: krystyna.kosarzycka@gmail.com

Iwan, komunikaty i przepustki, czyli gościnność po bułgarsku

Wróciłem do kraju z wczasów w Bułgarii w czterogwiazdkowym hotelu Kiparisite w Słonecznym Brzegu. Moja 13-letnia córka po zatruciu pokarmowym nie mogła zejść na posiłek. Na talerz położyłem dwa suchary i filiżankę herbaty i zgłosiłem kierownikowi hotelowej restauracji zamiar wyniesienia tego posiłku do pokoju. Jego reakcja przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Zaczął krzyczeć na mnie, czym zwrócił uwagę gości całej restauracji. Nie pomogły tłumaczenia, że w wypadku choroby można chyba zrobić odstępstwo od lakonicznego zakazu i pomóc dziecku.

Kierownik restauracji o imieniu Iwan, zaczął manifestować swoją „władzę” i ostentacyjnie wskazywać na przyklejone na drzwiach wejściowych komunikaty zabraniające wynoszenia posiłków. Dodam, że przy wejściu na salę konsumpcyjną dokonywana jest kontrola przepustek uprawniających do wejścia i spożywania posiłków. Okazałem cztery przepustki a było nas troje, myślałem, że mam argument w tej sytuacji. Próbowałem tłumaczyć, że córka jest słaba i nie ma siły zejść. W odpowiedzi usłyszałem, że jak ktoś choruje, to trzeba wezwać lekarza, a nie wynosić jedzenie. O incydencie poinformowałem rezydentkę biura ITAKA i poprosiłem o interwencję. Sprawa zakończyła się wywieszeniem kolejnej kartki na drzwiach wejściowych na stołówkę, że w wypadkach, kiedy ktoś zachoruje należy powiadomić rezydentkę, która z kolei powiadomi personel stołówki, i kelnerka w razie potrzeby przyniesie posiłek do pokoju. A co, gdy turysta nie ma telefonu lub nie ma aktywnego roamingu? Jak menu ustalić przez telefon z rezydentką, która jest przecież w innym miejscu i powinna się zajmować poważniejszymi problemami? Moim zdaniem można było okazać trochę zrozumienia. Ostentacyjna bezczelność personelu i brak profesjonalizmu w obsłudze ruchu turystycznego, to właściwa charakterystyka bułgaskiej gościnności. Przydzielający gwiazdki hotelom i weryfikujący kwalifikacje personelu powinni się bardziej zastanawiać.
 
Po rozmowie z rezydentką (z czteroletnim doświadczeniem) zorientowałem się, że polski turysta w Bułgarii jest traktowany jak intruz, który próbuje zakłócić ustalony w innej epoce porządek ich świata. Przykro mi o tym pisać, ale Bułgarom obce jest życzliwe podejście do turysty. Inny przykład nagannego traktowania turystów zaobserwowałem podróżując ze Słonecznego Brzegu do Neseberu autobusem komunikacji podmiejskiej. To, że bułgarscy konduktorzy kasują według własnego uznania i nie wydają reszty, mógłbym jeszcze zrozumieć, ale dlaczego nie informują, że autobus kończy kurs i nie jedzie do końca, pozostaje dla mnie fenomenem krętactwa i taniego nabijania turystów w butelkę. Nie znają języków obcych – próbują utrzymać wrażenie, że potrafią się posługiwać językiem angielskim, jednak po wyrecytowaniu dwóch wyuczonych na pamięć zdań cała komunikacja się kończy. Próby zadania prostych pytań personelowi hotelowemu (byłem w 5 hotelach) kończyły się zazwyczaj błagalnym spojrzeniem, aby dać im spokój lub przedłużaniem, czy symulowaniem rozmów telefonicznych, tak aby oczekujący przy recepcji turysta odpuścił i zrezygnował.

Przy tej okazji pragnę przestrzec turystów przed specjalnościami kuchi bułgarskiej: sacz, musaka, czy nawet pizza są przyrządzane na głębokim tłuszczu, co jest raczej bardzo ciężko strawne, lokale nie grzeszą czystością a o miłej obsłudze można pomarzyć. Zdecydowanie nie polecam. Kolejny mit, to ceny w restauracjach i barach. Są one takie same, jak u nas. Jedynym tanim produktem jest piwo – w marketach 2,5 litra kosztuje około dwóch lewa. Jest ono bardzo słabe, choć w smaku dobre.

Arek Barędziak

XXXI Zawody Strzeleckie Dziennikarzy

7 września 2012 roku na strzelnicy WKS Śląsk Wrocław, pod patronatem honorowym wojewody dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy, rozegrano XXXI Mistrzostwa Strzeleckie Dziennikarzy, będące jednocześnie III Memoriałem redaktora Stanisława ŁAPETY*. Honorowymi gośćmi mistrzostw byli członkowie rodziny patrona memoriału, jego małżonka Anna Łapeta oraz syn – January Łapeta.

Uczestnicy mistrzostw rywalizowali indywidualnie i zespołowo w dwóch konkurencjach, w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego i kbks. Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Dolny Śląsk, które było organizatorem mistrzostw, do udziału w nich zaprosiło także przedstawicieli dolnośląskich firm, samorządów i organizacji.

Z zaciętej rywalizacji, w grupie dziennikarzy, zwyciężyła drużyna AutoZwiadu Media w składzie: Robert Łyjak, Maciej Puchała i Daniel Puchała, która uhonorowana została pucharem wojewody dolnośląskiego. Natomiast w grupie sponsorów pierwsze miejsce zdobyła drużyna Bractwa Kurkowego Husarz w składzie: Daniel Popiel, Artur Piętuch i Jacek Kwiatkowski, którą nagrodzono pucharem Słowa Sportowego. W kwalifikacji indywidualnej mężczyzn, najcelniejszym okiem wykazał się redaktor Marek Łaciak z Agencji Artystycznej Jedynka i w nagrodę został uhonorowany pucharem dowódcy garnizonu Wrocław. W tej samej kwalifikacji, w grupie sponsorów najlepszym strzelcem został Leszek Inglot z Dozamelu. W nagrodę prezydent Świdnicy nagrodził go „Celnym piórem”. Wśród pań najlepszą zawodniczką została Kamila Kuncewicz z Zachodniego Portalu Biznesowego, którą nagrodzono pucharem prezesa Dozamelu Sp. z o.o.

W grupie dziennikarzy drużynowo drugie miejsce wystrzelał zespół Żołnierskiej Rzeczy (Wojciech Fałkowski, Jan Jeż i Stanisław Radziszewski), a trzecie przedstawiciele Gazety Powiatowej Zgorzelec (Józef Kudela, Kamil Urban i Zdzisław Szostek). Z kolei w grupie sponsorów drużynowo drugie miejsce przyznano reprezentacji 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej (Marcin Sawiński, Grzegorz Jamny i Grzegorz Serek), a trzecie zespołowi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (Jarosław Perduta, Bartosz Wiśniewski i Michał Woźnica).

Indywidualnie w grupie dziennikarzy drugie miejsce zajął Marcin Kruk z Gazety Strzelińskiej, a trzecie Kamila Kuncewicz z Zachodniego Portalu Biznesowego. Natomiast wśród sponsorów drugie miejsce wywalczył Daniel Popiel z Bractwa Kurkowego Husarz, a trzecie Zbigniew Pawlik z Elektrotim S.A.

 

KLASYFIKACJA ZAWODÓW:
dziennikarze drużynowo
sponsorzy drużynowo
dziennikarze indywidualnie 1 + 2
sponsorzy indywidualnie

 

Po zmaganiach na strzelnicy impreza przerodziła się w piknik integracyjny, podczas której wszyscy zawodnicy wyróżnieni zostali nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez dolnośląskie firmy, instytucje i urzędy. Dyplomami „Złotych Sponsorów” uhonorowano także firmy: Elektrotim S.A., Krajowy Rejestr Długów S.A., Dozamel Sp. z o.o., sieć restauracji Multifood STP, restaurację Impressa Pub, Tauron Dystrybucja S.A., Carlsberg Polska i Urząd Miasta w Świdnicy.

Rozpoczęcie i zakończenie mistrzostw uświetniła salwa z zabytkowej armaty, którą „odpalili” członkowie Bractwa Kurkowego „Husarz”. Była także przepyszna wojskowa grochówka i żurek przygotowane bezpłatnie przez sieć restauracji Multifood STPi restaurację Impressa Puboraz kiełbaski z grilla, a dla ochłody – napój chmielowy zasponsorowany przez firmę Carlsberg Polska. Uczestnikom zawodów pobyt na strzelnicy umilał zespół muzyczny Jolanty i Henryka Macałów.

-To była wspaniała impreza integrująca dolnośląskie środowisko dziennikarskie. W mistrzostwach uczestniczyli nie tylko członkowie naszej organizacji, ale również nierzeszeni koledzy – dziennikarze z dolnośląskich redakcji. Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, bez których trudno byłoby nam zorganizować tak dużą i piękną imprezę. Podziękowania kieruję również do przyjaciela dziennikarzy płk Leopolda Kałuży, szefa Ośrodka Strzeleckiego, który od ponad 30 lat wspiera nas przy organizacji strzeleckich mistrzostw i przez wszystkie te lata bezpłatnie użycza nam obiekty strzelnicy – powiedział Waldemar Niedźwiecki, prezes Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk.

Dwa lata temu, podczas XXX ZSD, wygrała drużyna „Żołnierskiej Rzeczy”, a indywidualnie redaktor Maciej Kulczyński, reprezentujący drużynę Fotoreporterów. Relacja oraz galeria zdjęć z XXX Zawodów Strzeleckich Dziennikarzy znajduje się na stronie.

 

*
Stanisław Łapeta
(1931 – 2008) przez ponad 40 lat był dziennikarzem prasy wojskowej oraz wieloletnim działaczem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, a także organizatorem wielu imprez sportowych i rekreacyjnych dla dolnośląskiego środowiska dziennikarskiego. On też był twórcą Mistrzostw Strzeleckich Dziennikarzy i przez 28 lat ich głównym organizatorem.

Patroni medialni / Media o XXXI zawodach

 

Relacje w mediach po XXXI Mistrzostwach Strzeleckich Dziennikarze

 

 

Sponsorzy

Aleksandra Szumska dziennikarką sportową 2012 roku

Kapituła złożona z dotychczasowych laureatów nagrody im. redaktora Macieja Bilewicza wybrała najlepszego dziennikarza sportowego na Dolnym Śląsku w 2012. Zwyciężczynią została Aleksandra Szumska ze „Słowa Sportowego”. Wśród nominowanych znaleźli się: Michał Hamburger (Radio Wrocław), Andrzej Gliniak (Radio Eska) oraz Paweł Kościółek („Słowo Sportowe”).

Jak głosowano:

 

1. Aleksandra Szumska – 5 głosów: (Robert Skrzyński, Arkadiusz Dziubek, Waldemar Niedźwiecki, Zdzisław Paliga, Andrzej Szumski);

 

2. Andrzej Gliniak – 3 głosy: (Bartłomiej Czekański, Jarosław Bilewicz, Wojciech Koerber);

 

3. Paweł Kościołek – 1 głos (Piotr Pietraszek);

 

4. Michał Hamburger – 0 głosów.

 

 

Tomasz Swędrowski wstrzymał się od głosu.

Wybieramy dziennikarza sportowego 2011

Po raz dziesiąty kapituła nagrody im. red. Macieja Bilewicza wybierze dziennikarz Roku 2011. Jest to nagroda przyznawana, od roku 2001. Do dnia 15 czerwca na adres mailowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Dolny Śląsk będą przyjmowane kandydatury dziennikarzy sportowych z wszystkich dolnośląskich redakcji.  3 lipca, w dniu Dziennikarza Sportowego, kapituła, w której skład wchodzą dotychczasowi laureaci oraz pani Zofia Bilewicz, żona red. Macieja Bilewicza oraz przewodniczący red. Andrzeja Szumski wybierze i ogłosi zwycięzcę dziesiątej edycji konkursu.
 
Przypominamy laureatów poprzednich edycji:
1. Waldemar Niedźwiecki
2. Zygmunt Garbacz
3. Tomasz Swędrowski
4. Ireneusz Maciaś
5. Bartłomiej Czekański
6. Wojciech Koerber
7. Arkadiusz Dziubek
8. Robert Skrzyński
9. Piotr Pietraszek
?
 

Odszedł red. Krzysztof Boberski

W nocy z 13 na 14 kwietnia w wieku 65 lat  zmarł red. Krzysztof Boberski, wieloletni dziennikarz Ośrodka TVP we Wrocławiu (był m.in. szefem Redakcji „Rozmaitości”, a przede wszystkim specjalistą w dziedzinie rolnictwa). Pogrzeb odbędzie się 20 kwietnia o godz.14.30 na cmentarzu Grabiszyńskim. Koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk.

45 Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w koszykówce Szczyrk 2012

Mistrzostwa zakończyły sie wczoraj – po raz 12 sukces odniosły drużyny z Warszawy (w zawodach uczestniczyły aż 3 drużyny z Wrocławia). 
 
alt
 
Tym razem nasza drużyna zajęła 9 miesce na 16 startujących zespołów. Pechowo, bowiem w grupie przegraliśmy mecze z Krakowem i Kołobrzegiem zaledwie jednym punktem, a wygraliśmy pozostałe 3 mecze, w tym o 9 miejsce w turnieju zwyciężyliśmy Ostrów Wielkopolski 30 punktami. Królem strzelców został nasz kolega red Piotr Kolisko, a do drugiej piątki turnieju wybrany został  red Maciej Szumski (Słowo Sportowe). Ponadto w turnieju „Piłkarzyków” zwycięstwo naszych kolegów red Dariusza Szarmacha i red Dominika Szewczyka. Mistrzostwa pomimo 9 miejsca były bardzo udane i z satysfakcją pragniemy podziękować firmom – sponsorom: ARCUS z Warszawy i Słowu Sportowemu za dofinasowanie naszego wyjazdu do Szczyrku.
Drużyna wrocławska wystąpiła pod patronatem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk. Kapitan i grający zawodnik red Krzysztof Jaworski

19 kwietnia 2012 walne zebranie SD RP Dolny Śląsk

Z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk we Wrocławiu zawiadamiam, że 19 kwietnia 2012 roku w restauracji "Wall Street"  Podwale 62 we Wrocławiu odbędzie się o godz. 16 w pierwszym, a o godz. 16.15  w drugim terminie ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO — WYBORCZE Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk.

Przewodniczący Zarządu red. Jan Cezary Kędzierski złoży sprawozdanie z  4 – letniej działalności
•       Wybierzemy Koleżanki i Kolegów do nowego Zarządu oraz przewidzianych statutem Komisji.
•       Przyjmiemy propozycje Komisji uchwał i wniosków.
•       Wybierzemy  delegatów na VIII Krajowy Zjazd SD RP
Proszę Koleżanki i Kolegów o niezawodne i punktualne przybycie. Od Was przecież zależy, kogo wybierzemy do władz naszej dziennikarskiej organizacji.

PORZĄDEK ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO

1.      Powitanie zebranych.
2.      Powołanie przewodniczącego zebrania.
3.      Powołanie protokolantów.
4.      Powołanie Komisji Wyborczej.
5.      Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
6.      Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
7.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8.      Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
9.      Zgłoszenie kandydatów do Zarządu, komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Rzeczników Dyscyplinarnych, Zespołu Starszych Dziennikarzy.
10.     Dyskusja.
11.     Wybory.
12.     Zatwierdzenie Uchwał i Wniosków.
13.     Wybory delegatów na VII Krajowy Zjazd SD RP.
14.     Ogłoszenie wyników wyborów.

Jan Cezary Kędzierski