INSTYTUT ZAMENHOFA URUCHOMIŁ PROGRAM REZYDENCJI DZIENNIKARSKICH

Do udziału w programie rezydencji Zamenhofa może zgłosić się każda pełnoletnia osoba pracująca na terenie Polski lub państw Unii Europejskiej i wykonująca zawód dziennikarza, fotoreportera lub będąca autorem filmowych form dziennikarskich. Zgłoszenia, zawierające opis artykułu, filmu lub fotoreportażu, który planuje się zrealizować w trakcie swojego pobytu, należy wysłać do 4 października pod adresem biuro@zamenhof.pl. 

Najlepszy pomysł zostanie nagrodzony bezpłatnym pobytem w domu twórczym położonym w północnej części Puszczy Białowieskiej. Zwycięzca sam zdecyduje, w jakim terminie będzie tam pracował.

(BAE, 28.09.2021)
Źródło: PRESS.PL

(https://www.press.pl/instytut-zamenhofa-uruchomil-program-rezydencji-dziennikarskich)