CYKL BEZPŁATNYCH KONCERTÓW KAMERALNYCH

Począwszy od 13 października koncerty będą odbywać się raz w miesiącu, w przestrzeni zabytkowego ORATORIUM MARIANUM. Słuchacze będą mieli okazję wysłuchać genialnych kompozycji w mistrzowskich wykonaniach wybitnych polskich artystów. Każdy koncert połączony będzie wykładem znakomitego erudyty,publicysty i animatora życia muzycznego Marka Dyżewskiego. Koncerty nie są biletowane. Dla wszystkich chętnych obowiązują zapisy drogą mailową na adres: fundacja@forumartis.pl lub promusica@promusica.pl Podczas koncertu będzie prowadzona zbiórka pieniędzy, mająca na celu dofinansowanie projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków własnych Fundacji oraz przez Agencję Artystyczną Pro Musica. Będziemy wdzięczni za każde wsparcie.

Renata Raczyło, Agencja Artystyczna Pro Musica