AGNIESZKA BOROWSKA, RZECZNIK RESORTU SPRAWIEDLIWOŚCI, ODCHODZI Z ZARZĄDU SDP

Jak dodaje Borowska, chodzi o Piotra Jeglińskiego, który był rekomendowany do zarządu Oddziału Warszawskiego SDP na sobotnim walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym oddziału, na którym wybrano nowe władze. W poprzedniej kadencji Jegliński był członkiem zarządu

Jegliński, dyrektor wydawnictwa Editions Spotkania, jak podaje tygodnik „Do Rzeczy”, miał być w sporze z Witoldem Bagieńskim, Sławomirem Cenckiewiczem oraz Piotrem Woyciechowskim. Autorzy książki „Konfidenci”, wydanej w Editions Spotkania, zarzucali Jeglińskiemu nieuczciwość biznesową, nierespektowanie zawartych z nimi umów oraz unikanie rozliczeń z tytułu sprzedaży książek. W październiku 2019 roku Woyciechowski podał na Twitterze, że w sprawie „o zapłatę za zaległe honoraria zapadły przed Sądem Okręgowym w Warszawie prawomocne wyroki. Sprawa ma już epilog na etapie postępowania komorniczego”.

Zbigniew Rytel, w sobotę ponownie wybrany na prezesa Oddziału Warszawskiego, mówi, że o zarzutach pod adresem Jeglińskiego nie słyszał.

W zeszłym tygodniu Borowska alarmowała o złej sytuacji finansowej Stowarzyszenia i proponowała, by w tej sytuacji przeprowadzić niezależny audyt, a następnie przygotować i wdrożyć plan naprawczy. Na czwartkowym posiedzeniu Zarządu Głównego przegłosowano m.in. uchwałę o spieniężeniu lokaty stowarzyszenia. – To duża odpowiedzialność przy absolutnym braku analizy ekonomicznej. Nie sądziłam, że może występować takie spontaniczne podejście w kwestiach majątkowych osoby prawnej – tłumaczyła wtedy Press.pl Borowska, dodając, że głosowała przeciwko

„Stowarzyszenie wymaga racjonalnego i uczciwego współdziałania. Tylko oddolna inicjatywa jest w stanie je uratować. Współpraca jest możliwa jedynie na podstawie prostego kryterium uczciwości, staranności i rzetelności, a nie zmuszania do określonego zachowania, jak działał wobec mnie p. prezes. W związku z tym rezygnuję z uczestnictwa w Zarządzie Głównym SDP” – napisała w oświadczeniu Agnieszka Borowska.

(KRY, 8.11.2021)
Źródło: PRESS.PL
(https://www.press.pl)