W POŁOWIE KADENCJI

Od X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej minęły dwa lata. Połowa kadencji. Z tej okazji na „połówkowym” posiedzeniu zebrali się członkowie Zarządu Głównego w celu podsumowania działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym podkreśleniem efektów pracy w oddziałach. Ogólna ocena wypada pozytywnie.


Mimo trudności specyficznego czasu, m.in. pandemii, aktywność w większości oddziałów nie osłabła. Wiele energii działacze Stowarzyszenia poświęcili na pomoc naszym dziennikarzom seniorom. Z powodu skromnych lub nawet braku funduszy była to często pomoc symboliczna, Ale liczyły się gesty i pamięć o tych, którzy w Stowarzyszeniu trwają nieprzerwanie od ponad 40 lat. W Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Szczecinie, Łodzi, Bydgoszczy, Olsztynie, Katowicach, Zielonej Górze, Gdańsku i Kielcach wokół oddziałów skupiało się życie dziennikarskie regionu. Integracja wielu przypadkach owocowała wspólnymi imprezami, konkursami itp.

Czytaj dalej