„Lekcja patriotyzmu. W poszukiwaniu Rzeczypospolitej”

Andrzej Kępiński był znanym i poczytnym dziennikarzem, zmarł w ubiegłym roku. To jego ostatnie dzieło – nie tylko zbiór pięknych i unikalnych zdjęć obrazujących majestat Rzeczypospolitej czasów jagiellońskich, ale przede wszystkim lekcja historii i patriotyzmu.

Pretekstem do powstania tego dzieła był udział autora w Międzynarodowym Motocyklowym Rajdzie Katyńskim w 2012 roku. Z motocyklistami-pielgrzymami Wiktora Węgrzyna autor odwiedził miejsca kaźni – jak Katyń, Miednoje, Bykownia, Ponary, Huta Pieniacka ale także – miejsca chwały polskiego oręża – Kłuszyn, Chocim, Kamieniec Podolski, które do dziś świadczą o potędze Rzeczypospolitej.

By pełniej opisać naszą złożoną historię – autor pojechał także na zachód Europy – do francuskiego Nancy, gdzie urzędował król Stanisław Leszczynski, wybrał się także do angielskiego Newark on Trend – gdzie spoczywają prezydenci RP na Emigracji i opisał mało znaną historię emigracji politycznej.

Andrzej Kępiński widział Rzeczpospolitą nie tylko jako ojczyznę wielu kultur i narodów ale także jako zbiorowy obowiązek i powinność pracy dla dobra wspólnego. Wierzył, że ta wielka idea ma szansę reaktywacji, bo nowoczesna Rzeczpospolita potrzebna jest jej narodom, żyjącym dzisiaj w granicach Polski, Ukrainy, Litwy i Białorusi.

Dlatego też książkę swoja dedykował wszystkim kibicom Rzeczypospolitej, ludziom którym leży na sercu tak pojmowana wspólnota.

Premiera książki i prezentacja miała miejsce 16 kwietnia 2016 w Częstochowie na Jasnej Górze podczas rozpoczęcia sezonu motocyklowego organizowanego przez Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński z komandorem Wiktorem Węgrzynem.

Część nakładu zgodnie z wolą autora pojedzie z uczestnikami XVI Rajdu Katyńskiego w sierpniu 2016 na Kresy do polskich instytucji i szkół.

Andrzej Kępiński – „Lekcja patriotyzmu. W poszukiwaniu Rzeczypospolitej”. Wydawca Studio Bo! Jelenia Góra 2016. Wstęp – dr Lucyna Kulińska, Post scriptum – prof. Andrzej Nowak, zdjecia – Jolanta Stopka.

W siedzibie Stowarzyszenia (Wrocław, Podwale 62) można kupić ostatnią książkę red. Andrzeja Kępińskiego. Polecamy!