Grand Prix dla „Wykwintnej Kuchni Polskiej”

Jury Targów Książki Kulinarnej we Wrocławiu przyznało Grand Prix Wydawnictwu BOSZ za książkę „Wykwintna Kuchnia Polska”. Fundatorem nagrody są Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Jury w składzie:

  1. Dr Andrzej Byrt, Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich – przewodniczący, fundator nagród i dyplomów,
  2. Andrzej Ociepa, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, fundator dyplomów,
  3. Piotr Dobrołęcki, Redaktor Naczelny,
  4. Red. Jan Akielaszek, pomysłodawca Targów Książki Kulinarnej,  I sekretarz,  fundator nagród i dyplomów,
  5. Tadeusz Hupa, Szef Kuchni Hotelu Wrocław, posiadacz 6. rekordów Guinnessa,
  6. Red. Ryszard Mulek, II sekretarz.

 

Organizator Targów Książki Kulinarnej red. Jan Akielaszek wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego o przyznanie specjalnej nagrody dla Wydawnictwa Arkady za książkę – pomysł „Moje przepisy” z adnotacją, że książka ta powinna znaleźć się we wszystkich Kołach Gospodyń Wiejskich w Polsce.

Prezes MTP dr Andrzej Byrt postanowił przyznać puchar i dyplom Wydawnictwu REA za całokształt w wydawaniu książek kulinarnych.

Nagrodę specjalną, puchar ufundowany przez Oficynę Wydawniczą w Kolorach Tęczy otrzymuje Zosia Cudny za książkę „Przepisy na cztery pory roku” wydaną przez Wydawnictwo Rebis.

Świat Książki zostaje wyróżniony specjalną nagrodą za książkę „Kuchnia myśliwska”.  Fundatorem wyróżnienia są Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Wyróżnienie otrzymuje Joanna Bochaczek – Trąbska „Magiczna książka kucharska. Kulinarny tarot”.  Wydawnictwo Sfinks.

P.S. Organizator Targów Jan Akielaszek przyznał 2. nagrody: autorce niecodziennych przepisów kulinarnych oraz za najbrzydszą książkę kulinarną, wydaną przez instytucję państwową.

P.S. II. Dyrektor Andrzej Ociepa wyróżnionym ufundował specjalne dyplomy oraz nagrody niespodzianki.

Protokół zamknięto w dniu 2 grudnia 2014.

Jan Akielaszek