Ewa Schröder rezygnuje

Ewa Schröder przysłała pocztą elektroniczną pismo deklarujące jej rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu Dziennikarzy RP Dolny Śląsk i rezygnację z funkcji w Zarządzie.