ZARZĄD GŁÓWNY SDP DOMAGA SIĘ SPROSTOWANIA OD SDPWARSZAWA.PL

Większość członków Zarządu Głównego SDP wystąpiła do redaktora naczelnego Sdpwarszawa.pl o „sprostowanie nieprawdziwych informacji”. Na stronie głównej SDP (Sdp.pl) w piątek zamieszczono treść sprostowania, w którym m.in. podniesiono, że decyzja o zwolnieniu restauratora z opłat została podpisana także przez skarbnika SDP oraz była „dyskutowana z niektórymi członkami ZG SDP”. Zwolnienie nie objęło 100 proc. czynszu, a łączna ulga przyznana najemcy nie wynosiła 200 tys. zł, była „dużo mniejsza”, lecz „aneks do umowy objęty jest tajemnicą handlową”. Pod sprostowaniem podpisali się prezes SDP Krzysztof Skowroński, wiceprezeska Jolanta Hajdasz, sekretarz generalna Jadwiga Chmielowska, skarbniczka Aleksandra Rybińska oraz członkowie Zarządu Głównego: Maria Giedz, Wanda Nadobnik, Piotr Legutko i Mariusz Pilis.

– Sprostowanie dotarło do nas – mówi „Pressowi” Zbigniew Rytel, prezes warszawskiego SDP. Jak zaznacza, oddział nie podjął jeszcze decyzji o jego zamieszczeniu.

W Zarządzie Głównym SDP zasiadają także Witold Gadowski (wiceprezes), Ireneusz Stanisław Bruski, Zbigniew Rytel, Stefan Truszczyński i Tadeusz Woźniak.

(JSX, 23.02.2021)
Źródło: PRESS.PL

(https://www.press.pl/zarzad-glowny-sdp-domaga-sie-sprostowania-od-sdpwarszawa_pl)