W POŁOWIE KADENCJI

Przed Stowarzyszeniem okres nowych wyzwań. Po 11 grudnia 2023 roku będzie można mieć nadzieję na zmianę sytuacji. Czas poniżania, dyskredytowania naszego Stowarzyszenia, „drugiego sortu”, pomijania przy wszelkiego rodzaju grantach już mija. Liczymy na działalność w normalnych warunkach dla pożytku, przede wszystkim, ponad półtora tysiąca naszych członków, a także grona sympatyków.

Zarząd Główny wśród kilku uchwał podjął i tę o znaczeniu fundamentalnym. To uchwała popierająca w pełni zapowiadane przez premiera Donalda Tuska konieczne zmiany w mediach publicznych. Stowarzyszenie wyraziło gotowość uczestniczenia w pracach legislacyjnych zmierzających do przygotowania, po latach oczekiwań, nowych ustaw prawo prasowe i o zawodzie dziennikarza. Bez tych dokumentów zmian w mediach nie należy się spodziewać.

UCHWAŁA nr 2/11/2023 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odnowy mediów publicznych

(am)
Źródło: Zarząd Główny SDRP 

(dziennikarzerp.org.pl)