W GRUPIE AGORA W 2022 ROKU UBYŁO WSPÓŁPRACOWNIKÓW

W 2022 roku wśród kadry wyższego szczebla przeważali mężczyźni – 123 etaty (wzrost o 6 proc. w porównaniu z 2021 rokiem), a kobiety miały 87 etatów (spadek o 12,1 proc.). Z kolei kadrę średniego szczebla tworzyło 416 etatów zajmowanych przez kobiety (wzrost o 2,5 proc.) i 359 przez mężczyzn (spadek o 2,4 proc.).

Zobacz także: Kanał chrześcijański i muzyczny wśród wstępnych zgłoszeń na MUX 8

Największa część kadry wyższego szczebla była w wieku 31-50 lat (145 etatów). Tylko jeden pracownik był w wieku do 30 lat, a 64 – miało 51 lat i więcej.  

Wskaźnik fluktuacji w 2022 roku wśród pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Grupie Agora wyniósł 2,6 proc., a w samej Agorze SA – 2,2 proc. – był zbliżony do 2021 roku.

W Agorze SA było 1426 etatów (o 1,49 proc. więcej, niż w 2021 roku). Spółka miała 647 współpracowników (spadek o 10 proc.), a dla porównania jeszcze w 2020 roku – 302.

Kadrę wyższego szczebla w Agorze SA tworzyło 63 mężczyzn (o 8,6 proc. więcej, niż przed rokiem i 33 kobiety (o 15,4 proc. mniej). Z kolei kadrę średniego szczebla stanowiło 241 kobiet (wzrost o 4,3 proc.) i 188 mężczyzn (spadek o 4,1 proc.).

(KOZ, 22.03.2023)
ŹRÓDŁO: PRESS.PL

(www.press.pl)