W 83. rocznicę pierwszej masowej wywózki Polaków na Nieludzką Ziemię

10 lutego bieżącego roku, w 83. rocznicę pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir, uroczystą mszą św. w kościele ojców redemptorystów pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia we Wrocławiu rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca to tragiczne, zbrodnicze wydarzenie. Jej organizatorem był Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” (Centrum Historii Zajezdnia) we współdziałaniu z wrocławskim Oddziałem Związku Sybiraków oraz gospodarzami uroczystości. 

Przybyli na nią reprezentanci Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, władz rządowych i samorządowych, Wojska Polskiego, Państwowej Policji, Kościołów różnych wyznań, Instytutu Pamięci Narodowej, szkół oraz związków żołnierskich i kombatanckich, w tym Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Dolnośląskich Rodzin Katyńskich, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP oraz Związku Inwalidów Wojennych RP w składzie: prezes Zarządu Wojciech Olenderek oraz redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego „Raport” Jan Drajczyk. 

Uroczystość uświetniły liczne poczty sztandarowe, Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz kompania honorowa wystawiona przez Akademię Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Po zakończeniu mszy św. koncelebrowanej przez arcybiskupa Józefa Kupnego, w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci walk o niepodległość, wręczono odznaczenia. 

Po odegraniu hymnu narodowego i modlitwie ekumenicznej oraz Apelu Pamięci kompania honorowa wykonała salwę honorową, a następnie składano wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończyła się odegraniem przez policyjną orkiestrę Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Uczestnicy tego patriotycznego i wzruszającego spotkania mieli możliwość zwiedzenia wystawy w kaplicy ojców redemptorystów w parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia – Sanktuarium Golgota Wschodu, upamiętniającej losy Polaków zesłanych na Nieludzką Ziemię.

Źródło: RAPORT 
Jan Stanisław Jeż