TRADYCYJNA WIGILIA DOLNOŚLĄSKICH DZIENNIKARZY

Następnie przewodniczący wręczył Złote Odznaki „Za Zasługi dla SDRP Dolny Śląsk” kapelanowi ks. majorowi Andrzejowi Migale, redaktorowi naczelnemu „Rzeczpospolitej Dolnośląskiej” red. Waldemarowi Marcowi i red. Elżbiecie Gonet. Złotą Odznaką uhonorowany zostanie również red. Andrzej Polak mieszkający na Węgrzech.

Zastępca przewodniczącego Oddziału SDRP, red. Jan Stanisław Jeż, podał wyniki konkursu pod nazwą „Moja dziennikarska przygoda”. Jury w składzie: przewodniczący: red. Jan Stanisław Jeż, członkowie: red. Waldemar Niedźwiecki i red. Stanisław Wolny, przyznali:

  • dwie równorzędne pierwsze nagrody red. Monice Maciejczyk i red. Bogusławowi Politowskiemu,
  • drugą nagrodę – red. Stanisławowi Radziszewskiemu
  • trzecią nagrodę – red. Januszowi Dobrzańskiemu

Laureaci nagród I, II i III otrzymali statuetki, dyplomy, publikację tekstu w „Odrodzonym Słowie Polskim” i na stronie internetowej Oddziału SDRP.

Wyróżnienia: red. Wojciech Zaborowski, red. Tadeusz Hołubowicz, red. Engelbert Miś i red. Henryk Wawer.

Za wyróżnienia laureaci otrzymują dyplomy i publikację tekstów w „Odrodzonym Słowie Polskim” i na stronie internetowej Oddziału SDRP.

Przewodniczący Oddziału – red. Ryszard Mulek, ogłosił że Dolnośląskim Dziennikarzem Roku 2022 został red. Jerzy Łętowski, niegdyś sekretarz m.in. redakcji dziennika „Słowo Polskie” i zastępca redaktora naczelnego „Wieczoru Wrocławia” oraz p.o. redaktora naczelnego w „Dzienniku Dolnośląskim”. Obecnie w tygodniku „Głos Milicza” pisze o rybach i wędkowaniu.

Seniorzy łamali się opłatkiem, życząc sobie wszystkiego najlepszego. Całość przedsięwzięcia uświetnił polsko-ukraiński zespół wokalno- instrumentalny „Retro” z Opola pod kierownictwem Jurija Mykytiuka.

Kucharze z „Galicji” przyrządzili smaczne potrawy wigilijne: barszcz, pierogi, karpia, groch z kapustą, sałatkę warzywną, kawę i słodkie ciasto.

Wieczerza mogła odbyć się dzięki finansowemu wsparciu kilku sprawdzonych od lat wrocławskich biznesmenów i przedsiębiorców, a przede wszystkim Haliny Łoś – prezesa firmy ATOM, Tomasza Piszczałki– prezesa Przedsiębiorstwa Budowlanego MAT, Andrzeja Dadełły – prezesa DSA SA Financial Group, Macieja Kaczmarskiego – prezesa Grupy Kaczmarski, Janusza Cymanka – prezesa Huber Group i Henryka Lakwy – opolskiego starosty.

Lesław Miller
Zdjęcia: Jan Drajczyk

Kliknij, aby powiększyć

Red. Cezary Żyromski był przez wiele lat sekretarzem redakcji w „Słowie Polskim”. Obok red. Anastazja Żyromska, synowa Czarka, sekretarz redakcji w „Odrodzonym Słowie Polskim”
Dziennikarze łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Pierwszy z prawej: ks mjr Andrzej Migała
Zastępca przewodniczącego Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP – Jan Stanisław Jeż, z Dolnośląskim Dziennikarzem Roku 2022 – Jerzym Łętowskim
Przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP -red. Ryszard Mulek i jego zastępca – red. Jan Stanisław Jeż z Dolnośląskim Dziennikarzem Roku 2022 – red. Jerzym Łętowskim
Zespół muzyczny z Opola co roku występuje podczas dziennikarskiej wigilii seniorów
Łamanie się opłatkiem i życzenia