SYMBOLICZNA UROCZYSTOŚĆ NA WROCŁAWSKIM PLACU WOLNOŚCI

Przemówienia wygłosili prezydent Wrocławia Bolesław Drobner, prof. Stanisław Kulczyński oraz pułkownik Liapunow, a po zakończeniu wystąpień odbyła się właściwa defilada. Maszerowali, depcząc przed trybuną honorową niemieckie sztandary ze swastykami, żołnierze 39. Pułku Artylerii Lekkiej, 13. Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, 21. Batalionu Saperów, Batalionu Szkolnego i pododdziałów specjalnych dywizji i pułku, a po nich pododdział Milicji Obywatelskiej i kolejarze. Defiladę, przy dźwiękach popularnego wówczas marsza „Lekka kawaleria” Franza Suppe, zamykał nagradzany gromkimi brawami pluton konny z kompanii zwiadu dowodzony przez podporucznika Henryka Kamińskiego.

Tablicę upamiętniającą to historyczne wydarzenie odsłonięto 12 października 1981 roku na placu Wolności, a inicjatorem tego przedsięwzięcia był właśnie kpt. rez. Henryk Kamiński. Jednak w 2008 roku została ona przypadkowo zniszczona podczas budowy Narodowego Forum Muzyki. Jej replikę odtworzono na początku 2015 roku, lecz wtopiono ją w chodnik, więc praktycznie była niewidoczna, co skutkowało przypadkowym jej deptaniem przez przechodniów. Po wielu interwencjach środowisk kombatanckich, a głównie płk. w st. spocz. Krzysztofa Majera, oraz Towarzystwa Miłośników Wrocławia we wrześniu 2015 roku tablica została przeniesiona w godne miejsce tuż obok obecnego Muzeum Teatru, gdzie znajduje się do dzisiaj.

Od 2016 roku właśnie przed tą tablicą rokrocznie odbywają się uroczystości patriotyczno-religijne, których organizatorem był na początku Zarząd Główny Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, a ostatnimi laty Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP. Praktycznie od początku ich realizatorem był płk w st. spocz. Krzysztof Majer, ówczesny wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Oddziału Dolnośląskiego ZWiRWP, a ostatnio prezes Zarządu Głównego ZwiRWPRP.

27 maja, dzień po 79. rocznicy tego pamiętnego wydarzenia, na wrocławskim placu Wolności zgromadzili się nieliczni mieszkańcy miasta oraz liczne delegacje z całego Dolnego Śląska. W samo południe, po odegraniu przez trębacza z Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych Sygnału Wojska Polskiego oraz po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu narodowego, Krzysztof Majer powitał uczestników uroczystości. Był wśród nich m.in. były żołnierz 10. DP ppłk w st. spocz. Julian Danicki, wicewojewoda dolnośląski dr Piotr Kozdrowicki, przedstawiciel prezydenta Wrocławia Lech Kowalski, reprezentanci jednostek wojskowych Garnizonu Wrocław oraz delegacje Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP, Związku Inwalidów Wojennych RP (Wojciech Olenderek, Józef Ogonowski i Jan S. Jeż), Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Stowarzyszenia Komendantów Polskiej Policji, Fundacji Rodzina Rodła, Stowarzyszenia Polska Wschód – Zachód, oddziałów ZWiRWPRP z Wrocławia, Głogowa, Strzelec Opolskich, Wałbrzycha (z pocztem sztandarowym), Lubina (z pocztem sztandarowym) oraz szkół z pocztami sztandarowymi: Europejskie Liceum Służb Mundurowych z Wrocławia, klasa bezpieczeństwa narodowego Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza z Prószkowa k. Opola oraz Zespół Szkół nr 2 z Lubina (2 poczty sztandarowe). Byli też reprezentanci Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk: Ryszard Mulek – przewodniczący Zarządu, Jan S. Jeż – wiceprzewodniczący Zarządu, Jan Drajczyk – skarbnik Zarządu i Barbara Jakimowicz Klein.

Na uroczystości nie pojawili się reprezentanci Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Rady Miasta Wrocławia, uczelni Wrocławia, harcerstwa, partii politycznych, parlamentarzystów i europarlamentarzystów, mimo że kampania wyborcza do Europarlamentu jest już niemal na finiszu.

W swoim wystąpieniu płk Krzysztof Majer przypomniał okoliczności towarzyszące Defiladzie Zwycięstwa oraz perturbacje związane z tablicą pamiątkową. Następnie wręczył Krzyże Złote i Srebrne Krzyże ZWiRPWPRP (otrzymali je między innymi Julian Danicki, Aleksander Podolski, Ryszard Mulek i Jan Drajczyk), Srebrne Krzyże Związku Strzeleckiego „Strzelec”, akty mianowania na wyższe stopnie strzeleckie oraz odznaki turystyczne upamiętniające szlak bojowy 2. Armii Wojska Polskiego. Natomiast regent Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych Aleksander Podolski wręczył Krzysztofowi Majerowi Medal za Zasługi dla UPUM. Z kolei księża kapelani reprezentujący Kościoły rzymskokatolicki, prawosławny i ewangelicki odmówili modlitwę ekumeniczną.

Następnie przy tablicy pamiątkowej złożono wieńce i wiązanki kwiatów, a Stanisław Bobowiec wręczył wszystkim uczestnikom uroczystości okolicznościowe widokówki upamiętniające tę historyczną defiladę. Gdy trębacz z Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych zakończył granie „Ciszy”, organizator uroczystości podziękował jej uczestnikom za udział w przedsięwzięciu, a przedstawicielce Dowództwa Garnizonu pani Marzenie Mierzwiak za wsparcie organizacyjne. 

Jan Stanisław Jeż
Wiceprzewodniczący SDRP Dolny Śląsk
Fot. Andrzej Powidzki